Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία – Εγνατία Οδός: Ερωτηματικά για τις συβάσεις «φαντάσματα»

ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Α., ΟΠΩΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ...

Read More