Ενωτικός Αγώνας για να αποσυρθεί το Ν/Σ «Εκγυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

  Του Πετρόπουλου Δημήτρη, μέλος Α/ΤΕΕ, Πρόεδρος ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και της Μπούκη Ελένη, μέλος ΔΕ...

Read More