Απάντηση Νίκου Χουντή στη συκοφαντική ανακοίνωση του ΚΚΕ Μαγνησίας για την ΑΓΕΤ

«Και τούτο ποιείν, κακείνο μη αφιέναι…» (Ιησούς προς Φαρισαίους) Σχετικά με την ανακοίνωση της...

Read More