Πολιτική συγκέντρωση – Συναυλία ΛΑΕ στην Αχαγιά Αχαΐας – Βασίλης κ’ Σαράντης Σαλέας – Παν. Λαφαζάνης – Βασ. Στηροκλέας

Η Λαϊκή Ενότητα οργανώνει μεγάλη πολιτική συγκέντρωση και συναυλία στην Αχαγιά της Αχαΐας. Η...

Read More