Η Υγεία «λάφυρο» στους ιδιώτες – οι πολίτες με το χέρι στην τσέπη

Η πανδημία καθώς και η διαχείρισή της από την πλευρά της κυβέρνησης ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημόσιο σύστημα υγείας εξαιτίας της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών από τις κυβερνήσεις στον τομέα αυτό.
Οι τελευταίες αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο χώρο της υγείας κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, διευρύνουν την επίθεση στο δημόσιο σύστημα υγείας και αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην πορεία που για χρόνια έχει δρομολογηθεί με στόχο στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και την μεταφορά του «κόστους» στις τσέπες των πολιτών.
Ο αποκλεισμός ουσιαστικά των ανασφάλιστων από την συνταγογράφηση από ιδιώτες γιατρούς με αποτέλεσμα να πληρώνουν φάρμακα και εξετάσεις από την τσέπη τους, οι περιορισμοί των ασφαλισμένων στην πρόσβαση στην δευτεροβάθμια περίθαλψη μέσω του λεγόμενου οικογενειακού γιατρού, τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία που έρχονται σαν συνέχεια των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων και η σχεδόν πλήρης ανάθεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιώτες είναι μόνο ένα μέρος των τελευταίων ρυθμίσεων.
Ταυτόχρονα οι σχεδιαζόμενες αλλαγές για νέες συγχωνεύσεις και κλείσιμο μονάδων υγείας καθώς και για μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με στόχο την λειτουργία τους ως ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες, θα αλλάξουν ριζικά τον τομέα της Δημόσιας υγείας.
Αν όλα αυτά συνδυαστούν με τις ανατροπές που συντελέστηκαν όλη την μνημονιακή περίοδο (οι περικοπές στην χρηματοδότηση, η απουσία μόνιμων προσλήψεων, η διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και η ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες) οξύνουν τα προβλήματα στο Δημόσιο Σύστημα Υγεία, διευρύνουν το ρόλο του ιδιωτικού τομέα μέσα στο σύστημα υγείας και οδηγούν τους πολίτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και η Αριστερά είναι ανάγκη αυτή την ώρα να στρέψουν την προσοχή τους προκειμένου να συγκροτηθεί ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα σε κάθε περιοχή για την προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών για δωρεάν υπηρεσίες υγείας, την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και την ουσιαστική στήριξη του ΕΣΥ με προσωπικό και χρηματοδότηση καθώς και την προάσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα του.