Αθήνα: Προσυγκέντρωση, 1 Μάη, Κυριακή, 11:00 πμ, Προπύλαια και ενιαία πορεία στη Βουλή.
Θεσσαλονίκη: Προσυγκέντρωση 1 Μάη, 10.30 π.μ.  Φιλίππου με Αγν. Στρατιώτου.