Τον «Ασκό του Αιόλου» άνοιξε η εγκύκλιος για τις Συντάξεις Χηρείας

Τον «ασκό του Αιόλου» άνοιξε η εγκύκλιος (Χατζηδάκη – Τσακλόγλου) για τις συντάξεις χηρείας (μειώνονται έως και 80%) αποκαλύπτοντας, το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης αλλά και τα σχέδια για τις συντάξεις!!
Τι λέει η εγκύκλιος
Αφορά (615.000) συντάξεις θανάτου, δηλαδή, εάν ο/η επιζών σύζυγος είναι συνταξιούχος τότε: από τη σύνταξη του θανόντος το ποσό της «εθνικής σύνταξης» 384 ευρώ, αποσβένεται και χορηγείται μόνο το 70% της «ανταποδοτικής»!! Δηλαδή, εάν για παράδειγμα η σύνταξη του θανόντος ήταν 700 ευρώ (384+316) χορηγείται, την πρώτη τριετία (316Χ70%) 221 ευρώ, ενώ μετά το πέρας της τριετίας (221Χ50%) 110 ευρώ!!
Που στηρίζεται
Επικαλείται (μετά από 6 χρόνια) τον νόμο 4387/16, ότι «σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη» το οποίο όμως, από τον ίδιο νόμο και με διευκρινιστικές εγκυκλίους, για τις συντάξεις θανάτου, ορίζεται διαφορετικά και δεν ισχύει!!
Παρανομίες
Η εν λόγω εγκύκλιος (η οποία, αφαιρεί από τις συντάξεις θανάτου, το ποσό της «εθνικής» 384 ευρώ) είναι παράνομη και καταχρηστική, ταλαιπωρεί (αδίκως) τους συνταξιούχους, οδηγεί σε νέο κύκλο προσφυγών και θα πρέπει να αποσυρθεί:
Πρώτον, από το γεγονός και μόνο, ότι το ποσό αυτό (384 ευρώ) χορηγείται από το 2016, κάτι που δεν αμφισβητήθηκε, ακόμα ούτε από τον προκάτοχό τους Γιάννη Βρούτση, αποδεικνύει και την νομιμότητά του.
Δεύτερον, ο νόμος 4387/2016 ναι μεν κάνει λόγο για χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης, ωστόσο (κατά το νομοθέτη) η διάταξη αναφέρεται στη σώρευση συντάξεων, μόνο στην περίπτωση συνταξιοδότησης από ίδιο δικαίωμα λόγω γήρατος ή αναπηρίας και το οποίο, με την Εγκύκλιο 6Σ50/6/177201/5.2.2018, αποσαφηνίζεται πλήρως, δηλαδή: όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου και σε σύνταξη που καταβάλλεται για διαφορετική αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας), τα δύο δικαιώματα στην εθνική σύνταξη και ο υπολογισμός του ποσού της αντιμετωπίζονται αυτοτελώς, δηλαδή είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί εθνική σύνταξη για κάθε δικαίωμα…
Εξάλλου, όταν υπάρχουν δυο συντάξεις (εξ ιδίου δικαιώματος) υπολογίζονται με διαφορετικούς συντελεστές, οι οποίοι (εν μέρει) συμπεριλαμβάνουν και το ποσό της εθνικής! Παράδειγμα: Έστω κάποιους ήταν ασφαλισμένος σε δυο φορείς (π.χ. μηχανικός, γιατρός, κ.λ.π) με μισθό 1800 ευρώ και από 35 έτη ασφάλισης και στους δύο. Δικαιούται: Για την πρώτη, ανταποδοτική (33,81%Χ1800) 609 ευρώ + εθνική 384 ευρώ, σύνολο 992 ευρώ. Και από την δεύτερη, όπου ο συντελεστής είναι (1,5% ανά έτος) 52, 5%, θα λάβει (52,5% Χ1800) 945 ευρώ.
Επόμενος, το ποσό της λεγόμενης εθνικής 384 ευρώ, αποτελεί λογιστικό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και ΟΧΙ όπως θέλουν οι κύριοι Χατζηδάκης – Τσακλόγλου, τάχα… χάρισμα του κράτους!!
Και τρίτον, επικαλούνται τις διατάξεις και τους συντελεστές αναπλήρωσης ενός νόμου (του 4387/16) και την υπουργική απόφαση (26083/887/7.6.2016) οι οποίοι ως γνωστόν, με τις αποφάσεις του ΣτΕ 4/10/2019 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και ήδη έχουν ακυρωθεί!! Το γεγονός ότι ακολούθησε νέος νόμος ο 4670/20 (Βρούτση) δεν αναιρεί την παρανομία. Ο νόμος αυτός δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις του 2019 του ΣτΕ, καθώς (πέραν των μικρών αλλαγών, ουσιαστικά μετά τα 35 έτη!) διατηρεί στο ακέραιο τους ίδιους υπερβολικά χαμηλούς και άνισους συντελεστές!!
Ουδέν κακό αμιγές καλού
Ο υπερβάλλων ζήλος των (Χατζηδάκη –Τσακλόγλου) και η βιασύνη τους να περικόψουν συντάξεις, τους οδήγησε και σε αποκαλύψεις!! Πρώτον, ξεσκέπασαν την απάτη του πρώην υπουργού εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος, με το νόμο 4670/2020 και τις μικρό-αλλαγές, κουκούλωσε τις αποφάσεις του ΣτΕ του 2019!! Δεύτερον, το επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, καθώς η εν λόγω εγκύκλιος, επικαλείται τους άκυρους (από τον ΣτΕ) συντελεστές και την υπουργική απόφαση (26083/887/7.6.2016) του ν. 4387/16 και όχι το νέο (και υποτίθεται διορθωμένο) νόμο 4670/2020 του Γιάννη Βρούτση!! Και τρίτον, έφεραν στο προσκήνιο, με τον καλύτερο τρόπο, τις ανεφάρμοστες αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες βασικά εκκρεμούν!!
Τι λένε οι αποφάσεις του ΣτΕ
Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε (απόσπασμα) από το σκεπτικό των ακυρωτικών αποφάσεων του ΣτΕ (4/10/2019) και συγκεκριμένα της 1891 που ακύρωσαν, όλους τους συντελεστές και τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016:
…..Ως προς τα ποσοστά αναπληρώσεως, ναι μεν αυξάνονται προοδευτικά ανά κλίμακα ετών ασφάλισης, όμως αυτά καθ’ εαυτά είναι ιδιαιτέρως χαμηλά…. οδηγεί στη χορήγηση ανταποδοτικής παροχής, η οποία τελεί σε προφανή δυσαναλογία… σε σχέση τις καταβληθείσες εισφορές!!
Υπό τα δεδομένα αυτά, παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία αποτελεί έκφανση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια της υπέρβασης του ανεκτού ορίου μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή, κατά το Σύνταγμα, η έλλειψη ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών!!
Η ανωτέρω παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας δεν αναιρείται, εξ άλλου, από τη χορηγούμενη από το σύστημα του ν. 4387/2016 εθνική σύνταξη, το ύψος της οποίας παραμένει σταθερό και δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των (πέραν των 20) ετών ασφαλίσεως και το ύψος των αποδοχών!!
Περαιτέρω δε, ως προς την συνολική συνταξιοδοτική παροχή (εθνική- ανταποδοτική) οδηγεί σε παραβίαση της αρχής της ισότητας, διότι, όπως προκύπτει εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε πρόσωπα που υπάγονται στην ίδια κλίμακα από πλευράς χρόνου ασφαλίσεως και έχουν μικρότερο συντάξιμο μισθό σε σχέση με πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια κλίμακα αλλά έχουν μεγαλύτερο!!
Το υπουργείου εργασίας οφείλει: πριν από την ψήφιση του νόμου που θεσπίζει το νέο ασφαλιστικό σύστημα και ρυθμίζει εκ νέου τους όρους και τις προϋποθέσεις των ασφαλισμένων, να έχει προκαλέσει την εκπόνηση  επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης, από τις οποίες να προκύπτει κατά τρόπο σαφή και ορισμένο η επάρκεια των χορηγούμενων παροχών και η εξασφάλιση με αυτές αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου!!
Συμπερασματικά
Α) Η εθνική σύνταξη, χορηγείται από το σύστημα και ΟΧΙ από το κράτος! Επιπροσθέτως, ο τρόπος χορήγησής της, είναι προβληματικός και θα πρέπει να προσαυξάνεται ανάλογα και με τα έτη ασφάλισης και τον συντάξιμο μισθό!!
Β) Τα ποσά (εθνικής & ανταποδοτικής) αποτελούν και κρίνονται (έναντι του χρόνου ασφάλισης και συντάξιμου μισθού) ως ενιαίο σύνολο!! Τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι ιδιαιτέρως χαμηλά που δεν εξασφαλίζουν (βάση του συντάγματος) και δεν επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης!! Ως προς τα συνολικά χορηγούμενα ποσά (εθνικής – ανταποδοτικής) παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας καθόσον, με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, για συντάξιμους μισθούς άνω των 900 ευρώ, και όσο αυτοί αυξάνονται, τόσο (αναλογικά) οι συντάξεις μειώνονται!!
Γ) Καταργήθηκαν όλοι οι συντελεστές και τα ποσοστά αναπλήρωσης του 4387/2016! Το ύψος των χορηγούμενων συντάξεων (από της 4.10. 2019) ορίζεται στα νέα επίπεδα αυτά!! Το υπουργείο εργασίας υποχρεούται, με νέο νόμο να ρυθμίσει όλα τα παραπάνω και να επιστρέψει (αναδρομικά από της 4.10.2019) τις διαφορές στους συνταξιούχους!!
Νόμος 4670/2020 (Βρούτση)
Αντί των παραπάνω ακυρωτικών αποφάσεων τους ΣτΕ, ο κ. Βρούτσης, με τον νόμο 4070/2020, ουσιαστικά διατήρησε στο ακέραιο τους ίδιους καταργηθέντες συντελεστές, καθώς περιορίστηκε σε μικρό αλλαγές και που αφορούν (επί της ουσίας) όσους έχουν πάνω από 35 έτη!!
Με τις συντάξεις, να παραμένουν και να διατηρούνται στα ίδια υπερβολικά χαμηλά επίπεδα!! Χωρίς κατώτατα όρια (τα 15 ημερομίσθια της ΕΓΣΣΕ που προβλέπονταν από τον 3863/2010 ο οποίος είναι ακολούθημα της ασφαλιστικής νομοθεσίας και που βασίζονται και οι αποφάσεις του ΣτΕ)!! Και με τις προκλητικές ανισότητες σε σχέση τα ίδια έτη όπου, ενώ για συντάξιμους μισθούς των 900 ευρώ η αναλογία της σύνταξης είναι 80%, σε μεγαλύτερους συντάξιμους μισθούς, η αναλογία πέφτει… έως και 39%!!
Και όχι μόνο, οι κ. κ. (Χατζηδάκης –Τσακλόγλου) συνεχίζοντας τα έργα Βρούτση, κόβουν επιπλέον ποσά 384 ευρώ, ουσιαστικά αφάνισαν 615.000 συντάξεις χηρείας!!

Ιανουάριος 2022

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ