Η απασχόληση παιδιών στα ξενοδοχεία από δομές φροντίδας ανηλίκων είναι χρησιμοποίηση φτηνού και ευάλωτου εργατικού δυναμικού για μεγαλύτερη εκμετάλλευση.

Η απασχόληση παιδιών στα ξενοδοχεία από δομές φροντίδας ανηλίκων, με απόφαση τηςκυβέρνησης δεν είναι έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως ισχυρίζεται. Είναι χρησιμοποίηση φτηνού και ευάλωτου εργατικού δυναμικού για μεγαλύτερη εκμετάλλευση.
Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε, από δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, την συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με βάση την οποία θα απασχολούνται παιδιά άνω των 16 ετών, που διαβιούν σε δομές φροντίδας ανηλίκων, σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Μάλιστα παρουσιάζουν την συμφωνία ως έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης!!!
Είναι εντελώς απαράδεκτο.
Και μόνο το γεγονός ότι τα παιδιά, που πρόκειται να απασχοληθούν, αποτελούν την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, ότι στην περίπτωση τους δεν μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε προστατευτική διάταξη{υπογραφή κηδεμόνα κλπ.}, αποδεικνύει ότι βασικός στόχος είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Δηλαδή οι βαριές δουλειές στα ξενοδοχεία να γίνονται από ανήλικα, κακοπληρωμένα παιδιά.!
Ξεπερνά κάθε όριο αναλγησίας!!!
Τα παιδιά μέχρι 18 ετών, και ιδιαίτερα στις δομές πρόνοιας, πρέπει να φοιτούν στα σχολεία τους και να στηρίζονται μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών που επιθυμούν.
Η Λαϊκή Ενότητα απαιτεί την ακύρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας και στηρίζει τις πρωτοβουλίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων ενάντια στην απασχόληση παιδιών στα ξενοδοχεία.