Οι διευθύνσεις στο facebook , youtube που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την εκδήλωση είναι
Στο facebook :
Και ο σύνδεσμος για τη ζωντανή μετάδοση της  εκδήλωσης: