ΣYNEΛEYΣH ΛAE APΓOΛIΔAΣ THN TETAPTH 23 IOYNH 2021 7MM ΣTO NAYΠΛIO

ΘEMA : “ΠOΛITIKEΣ EΞEΛIΞEIΣ -ΣYΓKPOTHΣH EΠITPOΠHΣ ΠPΩTOBOYΛIAΣ ΔIAΛOΓOY KAI AΓΩNA THΣ ANYΠOTAKTHΣ PIZOΣΠAΣTIKHΣ APIΣTEPAΣ”

ΘA ΠAPEYPEΘEI H ΔEΣΠOINA ΣΠANOY, MEΛOΣ ΠΓ THΣ ΛAE