Θεσσαλονίκη 30/03/2021

Προς :

  • Τον κύριο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.
  • Την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

 

Κοινοποίηση: κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.

 

Θέμα: Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος  AQUA3S, ενταγμένο στο HORIZON 20 της Ε.Ε.

Στις 23/12/2019, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. αποφάσισε και ενέκρινε  κατά πλειοψηφία, πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης,  για συμμετοχή της Π.Κ.Μ., στο  πρόγραμμα AQUA3S, ενταγμένο στο HORIZON 20 της Ε.Ε., που αφορά την ΕΥΑΘ. Το συγκεκριμένο έργο  AQUA3S, το οποίο σημειωτέον δρομολόγησε η προηγούμενη Διοίκηση της ΕΥΑΘ, διορισθείσα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ-ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ, δεν αφορούσε στην ποιότητα των υδάτων που χρησιμοποιούμε οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αλλά  και σύμφωνα με την απόφαση:  «το πρόγραμμα aqua3s αναμένεται να έχει επίδραση στην ασφάλεια και προστασία του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αντικείμενό του είναι η ανάδειξη…… για τον εντοπισμό ενός εύρους ρυπαντικών ουσιών για την πρόληψη ατυχηματικών ή και εσκεμμένων συμβάντων ρύπανσης του πόσιμου νερού».

Η Περιφερειακή μας Παράταξη στην συζήτηση του θέματος, είχε αναδείξει τα προβλήματα του συγκεκριμένου έργου, προβλήματα που συνδέονται με την πρόθεση της ιδιωτικοποίησης ακόμα και του δημόσιου αγαθού όπως το νερό και την παράδοση του δικτύου της ΕΥΑΘ σε ξένες πολυεθνικές, μιας που εταίροι του προγράμματος είναι οι πολυεθνικές  Vivaqua, Suez και  mirSense , «επίσημοι μνηστήρες και διεκδικητές της ΕΥΑΘ».

 

Είχε αναδείξει εκτός των παραπάνω και τα προβλήματα που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια της χώρας μας, μιας που «εταίροι» του προγράμματος, μεταξύ άλλων είναι και το Κέντρο Αριστείας στην Τρομοκρατία, την Ανθεκτικότητα, την Νοημοσύνη και την Έρευνα για το Οργανωμένο Έγκλημα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βουλγάρικο Ινστιτούτο Άμυνας.

 

Επειδή είχαμε εντοπίσει και απαιτήσαμε  να απαλειφθεί και ο «περίεργος» έως επικίνδυνος ρόλος που προβλέπει το έργο για τους συμπολίτες μας, αφού όπως περιγράφεται στην εισήγηση και περιέχεται στην απόφαση : «Επιπλέον, οι μετρήσεις των ανιχνευτών υποστηρίζονται από βίντεο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV, Unmanned Aerial Vehicles), δορυφορικές εικόνες και παρατηρήσεις πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας επίσης κοινωνική ευαισθησία και διαδραστική μετάδοση πληροφοριών»

Επειδή σκοπός του έργου είναι και η : «εφαρμογή προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω, όπως οι πρωτοβουλίες χαρτογράφησης πολιτών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας βάσεων δεδομένων μεγάλης κλίμακας», γεγονός το οποίο θεωρούμε ότι είναι άκρως επικίνδυνο για την ίδια την δημοκρατία.

Επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 36 μηνών και ήδη έχουν περάσει 19 μήνες από την έναρξη του συγκεκριμένου έργου,

Ερωτάστε και ελέγχεστε:

  • Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται το έργο;
  • Τι ενέργειες – έργα έχουν γίνει στο δίκτυο της ΕΥΑΘ που σχετίζονται με το έργο;
  • Πόσο είναι το κόστος των έργων αυτών;
  • Εάν και πώς εξειδικεύεται στην πράξη το μέρος του έργου που αναφέρεται σε «παρατηρήσεις πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας επίσης κοινωνική ευαισθησία και διαδραστική μετάδοση πληροφοριών»;
  • Εάν και πώς εξειδικεύεται το μέρος του έργου που αναφέρεται στην «εφαρμογή προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω, όπως οι πρωτοβουλίες χαρτογράφησης πολιτών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας βάσεων δεδομένων μεγάλης κλίμακας»;
  • Προτίθεται η Διοίκηση να ενημερώσει την ολομέλεια του Π.Σ. για την εξέλιξη αυτού του προγράμματος;

 

Χαραλαμπίδου Δέσποινα, Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Κ.Μ., εκλεγμένη με την παράταξη ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.