Διαδικτυακή εκδήλωση της ΛΑΕ , Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 6.00μμ.