Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πανδημία για να πλήξει βασικά εργασιακά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ
Αύξηση των δαπανών και μαζικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Πρόνοια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 15 μαθητές ανά τμήμα, διενέργεια δωρεάν μαζικών test κορονοϊού, κατάργηση των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα στη διαδήλωση και στην απεργία.