Του Κώστα Νικολάου

Νέα «παιγνίδια» σε βάρος των συνταξιούχων, νέες παρανομίες, νέες προσφυγές για 450.000 επικουρικές συντάξεις!!

Ο υπουργός εργασίας κ. Ι. Βρούτσης, υποκρίνεται όταν εμφανίζεται ως μέγας τιμητής των αποφάσεων του ΣτΕ! Μάλιστα, προκάλεσε και «πιλοτική δίκη» (!) τάχα για να δοθεί ένα τέλος (όπως λέει) στις προσφυγές των συνταξιούχων!

Ο κ. Ι. Βρούτσης, ασεβεί, ΟΧΙ μόνο ως προς τις τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ 4.10.2019 (που ακύρωσαν τον παράνομο επανυπολογισμό του 2016) αλλά, ακόμα και αυτής της απόφασης του 2015! Καθόσον, αντί για διορθώνει των συντάξεων αυτών (βάση της ισχύουσας νομοθεσίας) ως όφειλε, τις επαναφέρει στα προ του 2014 (!) διατηρεί έτσι παράνομες μειώσεις (!) οι οποίες ήδη έχουν ακυρωθεί από το ΣτΕ!  

Όμως τα πάρουμε από την αρχή:

Πρώτον: 2015, Ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ  

Το 2015, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση 2287/2015 έκκρινε παράνομες τις διατάξεις των Ν. 4051 & Ν. 4093 οι οποίες αφορούν μειώσεις έως 40% σε συντάξεις άνω των 225 ευρώ (επικουρικές) καθώς και οι  τις περικοπές των δώρων, δυο ισόποσων συντάξεων και καλούσε την τότε κυβέρνηση να τις διορθώσει.

Σημείωση: Για το θέμα αυτό εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ καθόσον μετά το 2015 ακολούθησαν χιλιάδες προσφυγές.

Δεύτερον: 2016, Νόμος (Κατρούγκαλου)

Το 2016 η κυβέρνηση (δια του κ. Γ. Κατρούγκαλου) φέρνει νέο νόμο, όπου όλες οι επικουρικές συντάξεις εξισώνονται με τον νέο αυτό νόμο. Πλην των μικρών συντάξεων, όσων είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής κάτω από 1300 ευρώ, οι οποίες διατηρούν τα παλαιά ποσά. Βάση των νέων διατάξεων (άρθρο 96) όλες οι επικουρικές συντάξεις υπολογίζονται (Α) με ενιαίο συντελεστή 0,45% ανά έτος, (Β) με προσαύξηση 16,67% όσοι έχουν 14 μισθούς (Γ) με προσαύξηση 0,075% ανά μια (1) ποσοστιαία μονάδα για όσους έχουν εισφορές πάνω από 6%.

Επομένως, σε σύνολο 1.250.000 συντάξεων, περί τις 450.000 από αυτές, είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ και επανυπολογίζονται.. Από το γεγονός ότι οι συντάξεις αυτές λόγο του ύψους είχαν μειώσεις έως και 50%, από τον επανυπολογισμό, τυγχάνουν θετικές αναπροσαρμογές έως και πάνω από 200 ευρώ, μεσοσταθμικά, περί τα 60 ευρώ, ενώ ετησίως πάνω από 300 εκ. ευρώ.

Τρίτον: 2016, Υποτιθέμενος επανυπολογισμός των επικουρικών

Τον Ιούνιο του 2016, αντί για επανυπολογισμό των 450.000 συντάξεων (επειδή δεν τους έβγαιναν τα νούμερα όπως δικαιολόγησαν αργότερα οι κ. Τ. Πετρόπουλος & ο διοικητής ΕΤΕΑΕΠ) με την υπουργική απόφαση 25909/470/7.6.2016 (παράνομα και αντίθετα του άρθρου 96) αυθαιρετούν και προβαίνουν σε περαιτέρω μειώσεις (!) Ο μειώσεις αυτές μάλιστα, από ταμείο σε ταμείο ποικίλουν!

Α) Περί τις 250.000 συντάξεις, του τέως ΙΚΑ ΤΕΑΜ και λοιπών ταμείων του ιδιωτικού τομέα, είχαν περεταίρω μείωση… έως και 55%!

Παράδειγμα:

 

ü  1. Μισθωτός των 1500 ευρώ και 32 έτη ασφάλισης. Είχε αρχικό ποσό 410 ευρώ, μειώσεις 173 ευρώ και ελάμβανε (μεικτά) 237 ευρώ. Με τον νέο νόμο δικαιούται (0,45Χ32)=(14,4%Χ1500)=(216Χ16,67%) 252 ευρώ. Όμως αντί του ποσού αυτού κατέληξε… στα 117 ευρώ. Επιπλέων μείωση 120 ευρώ. Διαφορά 135 ευρώ

 

ü  2. Μισθωτός των 2.000 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης. Είχε αρχική σύνταξη 552 ευρώ, μειώσεις 235 ευρώ και ελάμβανε (μεικτά) 317 ευρώ.  Με τον νέο νόμο δικαιούται (0,45Χ35)= (15,75%Χ2.000) =(315Χ16,67%) 367 ευρώ. Αντί όμως του ποσού αυτού, κατέληξε… στα 156 ευρώ. Επιπλέων μείωση 161 ευρώ. Διαφορά 211 ευρώ.

 

ü  3. Άλλος μισθωτός των 2.375 ευρώ και 34 έτη ασφάλισης. Είχε αρχική σύνταξη 612 ευρώ, μειώσεις 263 ευρώ και ελάμβανε (μεικτά) 349 ευρώ. Με τον νέο νόμο δικαιούται (0,45Χ34)=(15,3%Χ2.375)=(363Χ16,67) 424 ευρώ. Αντί όμως του ποσού αυτού, κατέληξε… στα 172 ευρώ. Επιπλέων μείωση 177 ευρώ. Διαφορά 252 ευρώ.

 

ü  4. Μισθωτός (με 2% επιπλέον εισφορές) μισθό 2.288 ευρώ και 36 έτη ασφάλιση, είχε αρχική σύνταξη 720 ευρώ, μειώσεις 230 ευρώ και ελάμβανε (μεικτά) 490 ευρώ. Με τον νέο νόμο δικαιούται (0,45Χ36) + (0,075Χ2Χ36)=21,6% (2.288Χ21,6) = (494Χ16,67) 576 ευρώ. Αντί όμως του ποσού αυτού, κατέληξε… στα 255 ευρώ. Επιπλέον μείωση 235 ευρώ. Διαφορά 321 ευρώ. 

 

ü  5. Ενώ σε ταμεία που χορηγούσαν πολύ χαμηλές συντάξεις όπως το ΤΕΑΠΟΖΟ, όπου μισθωτός με 2700 ευρώ και 35 έτη, είχε αρχική σύνταξη 432 ευρώ, μειώσεις 130 ευρώ και ελάμβανε (μεικτά) 302 ευρώ. Με τον νέο νόμο δικαιούται (0,45Χ35)=(15,75%Χ2700) = (425Χ16,67%) 496 ευρώ. Αντί όμως του ποσού αυτού, κατέληξε… στα 201 ευρώ. Επιπλέον μείωση 101 ευρώ. Διαφορά 295 ευρώ.

 

 

Β) Περί τις 200.000 συντάξεις, είτε έμειναν στα ιδία επίπεδα, είτε έτυχαν μικρής αύξησης όπου, μαζί με την αφαίρεση της Εισφοράς Αλληλεγγύης,  ξεπερνούν τα 100 ευρώ! Ποσά, υπολειπόμενα όμως του ορθού επανυπολογισμού. 

Παράδειγμα:

 

Ø  Σύνταξη με αρχικό ποσό 645 ευρώ, ελάμβανε (μεικτά) 380 ευρώ και κατέληξε στα ίδια επίπεδα στα 380 ευρώ. Είχε όμως αύξηση 43 ευρώ από την διόρθωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

 

Ø  Σύνταξη με αρχικό ποσό 438 ευρώ και ελάμβανε (μεικτά) 283 ευρώ και κατέληξε, στα 345 ευρώ. Αύξηση 62 ευρώ + 12 ευρώ από την διόρθωση ΕΑΣ σύνολο 74 ευρώ.  

 

Ø  Σύνταξη με αρχικό ποσό 294 ευρώ, ελάμβανε (μεικτά) 200 ευρώ και κατέληξε  στα 213 ευρώ. Αύξηση 13 ευρώ.

 

 

Γ) Οι υπόλοιπες περί τις 800.000 μικρές συντάξεις, καταγράφουν παράνομες «προσωπικές διαφορές» και ανάλογα με το ταμείο ποικίλουν από 0 έως και 55%!!     

Τέταρτον: 2019, Ακυρωτική απόφαση του επανυπολογισμού  

Τον Οκτώβριο του 2019, το Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την απόφαση 1890, έκρινε παράνομη και ακύρωσε την υπουργική απόφαση (25909/470/7.6.2016) και τον λανθασμένο επανυπολογισμό του 2016. Αυτό σημαίνει, εφόσον ακυρώθηκε μόνο η υπουργική απόφαση και όχι ο νόμος (4387/2016) ο οποίος παραμένει, οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να δικαιούνται τα εξής:

  • 000 συνταξιούχοι, δικαιούνται (από τον επανυπολογισμό βάση των συντελεστών 0,45%+16,67%+0,075%) ποσά έως και πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως αναδρομικά από την 1.6.2016.
  • Επιπροσθέτως, περί τις 250.000 από αυτές, δικαιούνται επιπλέον ποσά πάνω από 200 ευρώ από τις επιπλέον μειώσεις που είχαν το 2016, αναδρομικά από την 1.6.2016.     
  • 000 μικρές συντάξεις, οι οποίες εμφανίζουν παράνομες «προσωπικές διαφορές» έως και 55%, που αυτές, θα πρέπει να αφανιστούν.

Πέμπτον: 2019,  η υποκρισία του κ. Ι. Βρούτση

Ο κ. Ι. Βρούτσης, διαλαλεί πως θα εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ, όμως, η υποκρισία είναι εμφανής. Εάν ήθελε όπως λέει να εφαρμόσει την απόφαση αυτή, δεν χρειάζεται νέος νόμος! Το ΣτΕ, ακύρωσε την υπουργική απόφαση (τον λανθασμένο επανυπολογισμό) και ΟΧΙ τον νόμο, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να παράγει  ισχύ!!

Έκτον: 2020, νόμος Βρούτση  και η απάτη για τις επικουρικές

Τον Φεβρουάριο του 2020, ψηφίζεται ο «νέος» νόμος και επιβιώνουν όλα τα παραπάνω. Σύμφωνα με αυτόν (άρθρο 44) καταργείται ο επανυπολογισμός ενώ οι συντάξεις διαμορφώνονται στα επίπεδα του 2014!

Το συγκεκριμένο άρθρο: «4. Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις30 Σεπτεμβρίου 2019.»

Βάση του εν λόγο άρθρου, ναι μεν  επιστρέφεται μέρος των παράνομων μειώσεων του 2016 σε 250.000 συντάξεις, ΟΧΙ όμως όλα τα ποσά καθώς (α) «τρώνε» το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης και (β) τα αναδρομικά είναι από την 1.10.2019 και όχι από 1.6.2016. Για τις υπόλοιπες συντάξεις, όσοι έτυχαν κάποιας αυξήσεις τα ποσά αυτά παραμένουν, καθώς και οι «προσωπικές διαφορές» διαγράφονται.

Ωστόσο, οι μεγάλες διαφορές σε σχέση με τον ορθό επανυπολογισμό, παραμένουν και σύμφωνα με τα παραπάνω παραδείγματα, διαμορφώνονται ως εξής:

Παρανομίες –  Διακρίσεις – Νέες προσφυγές

Με την διαμόρφωση των συντάξεων στα επίπεδα του 2014 και την κατάργηση του επανυπολογισμού, (πέραν των διακρίσεων και πολλών ταχυτήτων μεταξύ ιδίων συντάξεων) οι παλαιές επικουρικές συντάξεις τίθενται στον «αέρα» και σε κενό νόμου!

Από την μια διατηρούν παράνομες μειώσεις έως και 50%, οι οποίες ήδη κρίθηκαν (από το ΣτΕ) αντισυνταγματικές, ενώ από την άλλη, δεν εξισώνονται ούτε με τις νέες συντάξεις βάση το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016 που αποτελεί συνέχεα των ακυρωτικών αποφάσεων του ΣτΕ!!

Επισημαίνεται ότι η όποια απόφαση του ΣτΕ (πιλοτικής δίκης) που εκκρεμεί και αφορά τις μειώσεις αυτές, δεν νομιμοποιεί την παράβαση αυτή. Κρίσιμο σημείο για το ΣτΕ είναι έναρξη εφαρμογής του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 (καθόσον με αυτόν καταργούνται οι παράνομες μειώσεις) και ο οποίος θεωρείται δεδομένος.

Κατά συνέπεια, η κατάργηση του  επανυπολογισμού και η διατήρηση των παράνομων μειώσεων, ισχυροποιεί τις (εκ νέου) προσφυγές των συνταξιούχων οι οποίοι διεκδικούν:

  • Αναδρομικά, από την 1.10.2019 τα αντίστοιχα ποσά των Ν. 4051 & Ν.4093 καθώς και μέρος ή όλο το ποσό, της Εισφοράς Αλληλεγγύης.
  • Αναδρομικά, από την 1.6.2016 έως 30.9.2019 (40μήνες) τα αντίστοιχα ποσά από τον ορθό συνυπολογισμό.

Αφορά συντάξεις, κατά βάση άνω των 230 ευρώ περί τις 450.000 και τα ποσά ανέρχονται (και στις δυο περιπτώσεις) στα 300 εκ. ετησίως.           

 

Μάιος  2020

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ