Του Κώστα Νικολάου

«Άρωμα», ασφαλιστικών εταιριών (φωτογραφίζουν) τρεις διατάξεις στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Η μια αφορά την ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ (ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια σύνταξη) όπου, ουσιαστικά καταργείται ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης. Η δεύτερη, αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και τις συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίες, καθηλώνονται…. στα 850 ευρώ! Ενώ η τρίτη, τη νομιμοποίηση της εισφοροδιαφυγής με την απαλλαγή από εισφορές (υψηλόμισθων) μέσο… εργασιών με «μπλοκάκι»! Παράλληλα, ο άνισος και  ανορθόδοξος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων του ν.4387/2016 (παρά το γεγονός ότι ακυρώθηκε από τον ΣτΕ) παραμένει αμετάβλητος και τελικά, εξελίσσεται ως όχημα… προς την ιδιωτική ασφάλιση!!    

Ασφαλιστικές εισφορές.

Τέσσερα (4) διαφορετικά συστήματα συνθέτουν το πάζλ ασφαλιστικών εισφορών του νέου… υποτιθέμενου (ενιαίου) ΕΦΚΑ. Α) Αφορά τους μισθωτούς οι οποίοι καταβάλουν εισφορές στο σύνολο των αποδοχών έως 6.500 ευρώ. Β) Διαφορετικό το σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που καταβάλουν εισφορές για (νοητές) αποδοχές έως 2.500 ευρώ. Γ)  Άλλο σύστημα και οι αγρότες, οι οποίοι καταβάλουν επίσης για (νοητές) αποδοχές έως 1.475 ευρώ. Δ) Ενώ, για τη «διπλή εργασία» δηλαδή, ως μισθωτός (!) και παράλληλα με «δελτίο παροχής υπηρεσιών» καταβάλουν εισφορές για αποδοχές …  έως 930 ευρώ!!

Ασφαλιστικές εισφορέςΕλεύθερων επαγγελματιών

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στο εξής, θα καταβάλλουν εισφορές βάση έξι (6) κατηγοριών, από 155 έως 500 ευρώ, για νοητές αποδοχές από 775 έως 2.500 ευρώ, ενώ οι αγρότες (ΟΓΑ) εισφορές από 91 έως 295 ευρώ για νοητές αποδοχές από 455 έως 1475 ευρώ.

Το νέο δεν είναι οι κατηγορίες. Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα των κατηγοριών, πέραν της υποχρεωτικής ένταξης σε μια από αυτές, υπήρχε και η σταδιακή μεταβίβαση προς τα πάνω, ενώ τώρα… κατά την ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου! Δηλαδή, κάτι σαν ιδιωτική ασφάλιση! Ο καθένας θα επιλέγει την κατηγορία που θέλει!

Το τι θα συμβεί και ποια κατηγορία θα επιλέξουν, θα μας το δείξουν οι παρακάτω πίνακες:

Στην πρώτη στήλη είναι οι κατηγορίες, στη δεύτερη οι μηνιαίες εισφορές, στη τρίτη οι αντίστοιχες μηνιαίες (νοητές) αποδοχές, ενώ στη τέταρτη το ποσό σύνταξης και στη Πέμπτη το ποσοστό αναπλήρωσης που αναλογεί για κάθε κατηγορία.

Πίνακας 1:  Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι επαγγελματίες

Πίνακας 2: Αγρότες – ΟΓΑ

 

Είναι εμφανές, η 1η και η 2η είναι οι ποιο συμφέρουσες κατηγορίες. Είναι επίσης καταφανές, πως οι κατηγορίες αυτές θα είναι και οι επιλέξιμες. Υποχρεωτικά για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, επιλεκτικά για όσους έχουν μεγαλύτερα, ενώ θα στρέφονται και σε άλλου είδους λύση.

 «Διπλή εργασία» –  μισθωτών και με «μπλοκάκι»     

Αν και γενικά οι εργασίες με «μπλοκάκι» συνιστούν παράνομη μετατροπή της μισθωτής εργασίας ως “ανεξάρτητων υπηρεσιών”!! Παραβιάζεται ο ορισμός του επαγγελματία, δηλαδή «θα πρέπει ο ίδιος, να έχει την ελευθερία να ρυθμίζει, τον τόπο, το χρόνο, και τον τρόπο εργασίας, αλλά και να μην υπάρχει οικονομική εξάρτηση από έναν εργοδότη»! Παρακάμπτονται βασικά δικαιώματα (μισθός, ωράρια, άδειες, δώρα, ασφάλιση) της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας!!

Αντί λοιπόν, για αποτροπή και πάταξη των παρανομιών αυτών, οι εργασίες με «μπλοκάκι» γίνονται ελεύθερα και ποιο ελκυστικές. Δηλαδή, για αποδοχές άνω των 930 ευρώ, απαλλάσσονται και της υποχρεωτικής ασφάλισης!!

Έτσι, μισθωτοί (κατά βάση με υψηλές αποδοχές) αντί για ασφάλιση στο σύνολο των αποδοχών και έως 6.500 ευρώ, δύναται στο εξής, να ασφαλίζονται έως το ποσό των 930 ευρώ ως μισθωτοί (!) ενώ για το υπόλοιπο ποσό, ως “ανεξάρτητων υπηρεσιών” με «μπλοκάκι» και χωρίς ασφάλιση!!          

“Άρωμα” ασφαλιστικών εταιριών 

Από την μια, κατήργησαν πάγιες πρακτικές και κάθε αναλογική σχέση ως προς τις παροχές των προηγούμενων συστημάτων όπου όλες οι συντάξεις, κατά κανόνα αντιστοιχούσαν σε 2% ανά έτος ασφάλισης επί των καταβαλλόμενων εισφορών. Από την άλλη, επιβάλουν ένα εχθρικό σύστημα παροχών (συντελεστές συντάξεων) όπου ουσιαστικά τιμωρούν τις μεγάλες κατηγορίες και αποτρέπουν την ασφάλιση σε αυτές. Επί προσθέτως, προτρέπουν (υποχρεώνουν) τους μη μισθωτούς, να καταβάλουν όσες εισφορές οι ίδιοι θέλουν, δηλαδή τις χαμηλότερες (!) ενώ για τους μισθωτούς με εισοδήματα άνω των 930 ευρώ, εφεύραν τρόπο και… απαλλάσσονται των εισφορών!!

Συμπερασματικά; Ολοταχώς…  στην ιδιωτική ασφάλιση!!  

 

 

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Φεβρουάριος   2020