Οι εργασιακές σχέσεις, τα κοινωνικά δικαιώματα, οι μισθοί και οι συντάξεις απασχολούν την πλειοψηφία της κοινωνίας.
Θα αποδεχτούμε τη μοίρα που μας επιβάλλουν;
Μπορούμε να συζητήσουμε,  να προτείνουμε, να ανιχνεύσουμε και να συμβάλλουμε με τις δικές μας δυνάμεις,  αν μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκες κινηματικής διεκδίκησης και αντιστροφής του κλίματος απογοήτευσης;
Το επιχειρούμε με αυτή τη  συζήτηση, με στόχο να βοηθήσουμε και με αυτή την παρέμβαση στην κοινή δράση στο πολιτικό πεδίο αλλά και στο εργατικό κίνημα.
Όσο περνά από το χέρι μας θα επιχειρούμε με ενωτικές πρωτοβουλίες να συμβάλλουμε.
Η ιστορία δεν τελειώνει…