ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή για τα επιχειρηματικά σκάνδαλα στην ΕΕ

 

Η Κομισιόν, αν και με καθυστέρηση, απάντησε σε ερώτηση του πρώην ευρωβουλευτή της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Νίκου Χουντή με θέμα τα επιχειρηματικά σκάνδαλα στην ΕΕ.

Στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής, αφού αναφερόταν στη σωρεία σκανδάλων που έχουν βγει στη δημοσιότητα από επιχειρήσεις χωρών της ΕΕ, κατέληγε ρωτώντας αν η Κομισιόν  έχει υπολογίσει ποιο είναι το κόστος των δεκάδων οικονομικών σκανδάλων των γερμανικών και άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και αν έχει ελεγχθεί το ενδεχόμενο οικονομικής ζημίας της ίδιας της ΕΕ από τα προαναφερθέντα σκάνδαλα;

Αντί σχολιασμού παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση της Κομισιόν.

Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν έχει εντολή να εκτιμήσει ή να αξιολογήσει τις συνδυασμένες δημοσιονομικές επιπτώσεις που έχουν ή είχαν τα αναφερόμενα εταιρικά σκάνδαλα είτε στον εθνικό προϋπολογισμό είτε στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Όσον αφορά τον αντίκτυπο στους εθνικούς προϋπολογισμούς, η ερώτηση θα πρέπει να υποβληθεί απευθείας στα οικεία κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει σχόλια ως προς το αν ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, δεδομένου ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών.

Όσον αφορά τον δυνητικό αντίκτυπο της απάτης και των παράνομων δραστηριοτήτων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με βάση τις συσσωρευμένες γνώσεις και την πείρα της, η εξειδικευμένη υπηρεσία της Επιτροπής —η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης— συνδράμει τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ —εντός και εκτός της ΕΕ— να κατανοούν τους τύπους απάτης καθώς και τις σχετικές τάσεις, τις απειλές και τους κινδύνους και να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ με την πρόληψη κάθε είδους απάτης.

Όσον αφορά τις αναφερθείσες περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία ή τα εργαλεία για την αποτελεσματική αξιολόγηση των άμεσων ή συνολικών οικονομικών επιπτώσεων στις εθνικές οικονομίες των κρατών μελών ή της Ένωσης στο σύνολό της. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος ανάλυση ως προς τα βαθύτερα αίτια των πρόσφατων σκανδάλων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα οποία εμπλέκονται τράπεζες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων οι προαναφερθέντες οργανισμοί. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα παρουσιαστούν σε έκθεση της Επιτροπής

Για το Γραφείο Τύπου της Λαϊκής Ενότητας,

15/07/2019