• 11 χρόνια μετά την Οδηγία 99/2008 για την προστασία του περιβάλλοντος από τα βιοαπόβλητα,

  • 7 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.4042/12 που ενσωματώνει την παραπάνω Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία,

  • 3,5 χρόνια μετά τον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ,

  • 2,5 χρόνια μετά την κατάρτιση από τους Δήμους των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιφερειακού Σχεδίου από τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ:

Μόλις τώρα, λίγες ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ προχώρησε στην απόφαση για σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων (κάδοι, οχήματα αποκομιδής), με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΚΜ, ύψους 14 εκατ. ευρώ συνολικά.

Δεν πρόκειται απλά για τις προαναφερθείσες απαράδεκτες καθυστερήσεις και για τους ακόμη 27 μήνες τουλάχιστον επιπλέον, που προβλέπονται από τις Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου.

Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αλλά έρχονται στο φως και οι διαχρονικές πολιτικές επιλογές κεντρικών κυβερνήσεων, της Περιφέρειας αλλά και κάποιων δημάρχων, που στόχο έχουν να ανοίξουν το δρόμο προς την καθαριότητα για τους ιδιώτες.

Με αυτή την απόφαση, προκύπτει η υποχρέωση του κάθε δήμου «να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα». Οι δεσμεύσεις αυτές που τίθενται από τις Προγραμματικές Συμβάσεις και οδηγούν στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης , προωθούνται και γίνονται αποδεκτές από τους δήμους ,τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη που προΐσταται της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΚΜ και του υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο.

Δηλαδή η «Κυκλική Οικονομία» για την οποία μιλάει εσχάτως ο κ. Φάμελλος με αιχμή την ανακύκλωση αυτή τη φορά, περιλαμβάνει και τις… business as usual με τα ιδιωτικά συμφέροντα στο επίκεντρο.

Το Γραφείο Τύπου