Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Κ.Μ. – Τμήμα Θεσσαλονίκης, που εκλέχθηκε πρόσφατα, συνάντησαν σήμερα η Χαραλαμπίδου Δέσποινα, υποψήφια Περιφερειάρχης με την «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», με αντιπροσωπεία του Συνδυασμού, αποτελούμενη από τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους Δάρατζη Δημήτρη, Θεοδωρόπουλο Γιώργο, Ιζδράνη Βασίλη και Σουλτανίδου Χριστίνα.

Από την πλευρά της Προέδρου του Δ.Σ. κας Καμπάνου Αικατερίνης και των άλλων μελών του Δ.Σ., τέθηκε ως βασικό ζήτημα η έλλειψη προσωπικού και η όχι σωστή κατανομή του.

Δεν έχει γίνει διαγωνισμός για προσλήψεις προσωπικού στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας από το 2007, ενώ κατά την περίοδο 2011-2015 το προσωπικό της Π.Κ.Μ. μειώθηκε (λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας) κατά 28%. Ο αριθμός αυτός δεν καλύφθηκε ποτέ με νέες προσλήψεις και δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί με εργαζομένους αορίστου χρόνου, αφού, στο νέο Οργανισμό Υπηρεσίας που καταρτίστηκε, κατόπιν ρητής εντολής του Υπουργείου, περιλαμβάνονται μόνον οι θέσεις που απέμειναν και όχι οι πραγματικές ανάγκες της Π.Κ.Μ. σε προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού, τουλάχιστον των αποχωρήσεων. Τα κενά αυτά, επιχειρούν να καλύψουν εν μέρει, με προσλήψεις εργαζομένων με οκτάμηνες συμβάσεις, οι οποίοι πλέον φθάνουν τους 650, δηλαδή αγγίζουν το 30% (!!!) του συνόλου του προσωπικού, καθώς επίσης και με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως λογιστές για την παρακολούθηση της μηχανογράφησης υπηρεσιών. Η καθαριότητα του κτιρίου, γίνεται με εργολαβικές καθαρίστριες.

Σε ότι αφορά το ίδιο το νέο κτίριο, όπου στεγάζεται πλέον η Π.Κ.Μ., το οποίο παραλήφθηκε οριστικά το Δεκέμβρη του 2018, όπως επιβεβαιώνεται και από τις δυο εκθέσεις των τεχνικών ασφαλείας, έχει τεχνικά προβλήματα, όπως το ζήτημα του κλιματισμού, η έλλειψη σήμανσης στο εσωτερικό του κτιρίου το οποίο είναι ιδιαίτερα δαιδαλώδες, με συνέπεια να μη βρίσκουν οι πολίτες τα αρμόδια γραφεία, αλλά κυρίως να είναι δύσκολη η εκκένωσή του σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών κτλ.

Με ιδιαίτερη έμφαση τέθηκε το ζήτημα της δυσχερούς μετακίνησης των εργαζομένων στην Π.Κ.Μ. με τον ΟΑΣΘ, επειδή περνάνε από εκεί δυο-τρεις γραμμές μόνον, και τα αστικά είναι ασφυκτικά γεμάτα επιβάτες, ειδικά το μεσημέρι, που σχολάνε οι φοιτητές από τη Σίνδο, με συνέπεια να μη μπορούν να επιβιβασθούν οι εργαζόμενοι. Παρά τις έντονες προσπάθειες του Συλλόγου και τις επαφές με τη Διοίκηση του ΟΑΣΘ για να επιλυθεί το ζήτημα, δεν υπήρξε καμιά ενέργεια από πλευράς της στην κατεύθυνση αυτή.

Από την πλευρά της «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» η κα Χαραλαμπίδου διαβεβαίωσε για τη στήριξη του Συνδυασμού στους εργαζόμενους της Π.Κ.Μ. και σε όλους τους εργαζόμενους, ως πολιτική επιλογή και θέση. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκανε κατά την πενταετή θητεία της ως Περιφερειακή Σύμβουλος, όπως η ανάδειξη της αναγκαιότητας για προσλήψεις σε προσωπικό, η μη ψήφιση από πλευράς της του νέου Οργανισμού Υπηρεσίας ακριβώς επειδή δεν κατέγραφε τις ανάγκες αυτές, η αντίθεση του συνδυασμού στις προσλήψεις με οκτάμηνες συμβάσεις, η κατάργηση των εργολαβιών στον τομέα της καθαριότητας, οι κακοτεχνίες και παραβλέψεις στο νέο κτίριο, αλλά και τα προβλήματα στο παλιό κτίριο της Περιφέρειας τα οποία επιδιορθώθηκαν μετά τις παρεμβάσεις της, η έλλειψη τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά τις παρεμβάσεις της κ.ά. Δήλωσε επίσης, ότι και στην επερχόμενη θητεία του Π.Σ. τόσο η ίδια, όσο και ο Συνδυασμός θα είναι σταθερά συμπαραστάτες στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.

Το Γραφείο Τύπου