ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

 

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν σήμερα η Χαραλαμπίδου Δέσποινα, Υποψήφια Περιφερειάρχης με την ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, και οι υποψήφιοι του συνδυασμού Προδρόμου Μαρία, Σουλτανίδου Χριστίνα και Τάτσης Πέτρος, με αφορμή και το γεγονός ότι άρχισε η αντιπυρική περίοδος.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι μια από τις βασικότερες Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ., δεδομένου ότι είναι αυτή η οποία παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, φωτιάς, ατυχημάτων που έχουν σχέση και με την εφαρμογή της οδηγίας Σεβέζο κ.ά.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα φλέγοντα ζητήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, τα βασικότερα των οποίων είναι η έλλειψη προσωπικού και τα μηχανικά μέσα παρέμβασης, τα οποία μάλιστα ανήκουν στην Τεχνική Υπηρεσία, κι έτσι, για οποιαδήποτε παρέμβαση, ακόμη και επείγουσα, απαιτείται η άμεση συνεργασία των δυο υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει τεχνική υποστήριξη από την Υπ. Πολιτικής Προστασίας (άνοιγμα δρόμων, σκαμμάτων, ρεμάτων κτλ.), γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την αμεσότητα της παρέμβασης σε έκτακτα φαινόμενα.

Χαρακτηριστικό της σοβαρότατης έλλειψης προσωπικού είναι ότι, στις έξι Περιφερειακές Ενότητες υπάρχει μόλις από ένας εργαζόμενος στην Υπ. Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης μόνον πέντε.

Το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού είναι ένα από τα βασικά ζητήματα για τα οποία κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Περιφερειακό Συμβούλιο άσκησε έντονη κριτική η Χαραλαμπίδου Δέσποινα, καθώς και για το γεγονός ότι δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια ο κ. Τζιτζικώστας προκειμένου να παραμείνουν όσοι έφυγαν ή μετακινήθηκαν κατά την περίοδο 2011 ως 2015 (μείωση προσωπικού της Π.Κ.Μ. εκείνα τα έτη κατά 28,35%). Πολύ περισσότερο, στο νέο Οργανισμό Προσωπικού που κατάρτισε και ψήφισε, δε συμπεριέλαβε τόσες οργανικές θέσεις, όσες πραγματικά χρειάζεται η Περιφέρεια, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με συνέπεια, σημαντικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπως η πολιτική προστασία, οι ποιοτικοί έλεγχοι νερών, τροφίμων, γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων, υδάτων κ.ά., να μη μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και  ασφάλεια των πολιτών. Για το λόγο αυτό, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, αναθέτουν τις σχετικές εργασίες σε εργολάβους, με συνέπεια την έμμεση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., και την επιβάρυνση του προϋπολογισμού της, στην ουσία των πολιτών που φορολογούνται και πληρώνουν τα τέλη.

Ειδικά για το ζήτημα των πυρκαγιών, επισημάνθηκε και το γεγονός της τεχνικής ετοιμότητας και της αριθμητικής επάρκειας των μέσων πυρόσβεσης που παρέχει η κεντρική κυβέρνηση, όπως τα καναντέρ.

Παρά την έλλειψη προσωπικού, η ενημέρωση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ήταν ότι καθαρίστηκαν τα μεγάλα ρέματα, που παρέχουν προστασία σε περίπτωση πλημμυρών.

Χαρακτηριστικό της υποβάθμισης της Υπηρεσίας, εκτός από την εγκληματική έλλειψη προσωπικού, είναι και το γεγονός ότι για τις ανάγκες της, οι οποίες προκύπτουν καθ όλο το εικοσιτετράωρο, οι υπάλληλοί της δεν έχουν ούτε υπηρεσιακά αυτοκίνητα ούτε υπηρεσιακά κινητά.

Κλείνοντας τη συνάντηση, έγινε μια πρώτη συζήτηση για το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή για την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, ενώ η Χαραλαμπίδου Δέσποινα δήλωσε ότι όπως και στο παρελθόν, έτσι και στην επερχόμενη θητεία της, θα θέτει με έμφαση το ζήτημα της πρόσληψης προσωπικού, της στελέχωσης, της υποστήριξης με μηχανικά, τεχνολογικά κ.ά. μέσα, του εξορθολογισμού της οργάνωσης των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., όπως της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να επιτελούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έργο τους.

Το Γραφείο Τύπου