Ο πολιτισμός ως κοινωνικό αγαθό ,μαζί με την υγεία και την παιδεία, αποτελεί λαϊκή ανάγκη. Ως εκ τούτου η αξία του βρίσκεται στην ενεργό παρουσία του στις κοινωνικές δομές , ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα  κοινωνικής συνοχής. Ο πολιτισμός δεν είναι ξεκομμένος από τα κοινωνικά προβλήματα.

Ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης ο πολιτισμός  δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά μέσο στήριξης των πολιτών και επένδυση για το μέλλον. Η συμμετοχή  των πολιτών στο πολιτιστικό γίγνεσθαι  συντελεί στην  ανάπτυξη  μιας κουλτούρας  της καθημερινότητας  και όπως είναι αποδεκτό η δημοκρατία  στην καθημερινή κουλτούρα ,εκει όπου συγκροτείται η ταυτότητα του πολίτη,  είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη μισαλλοδοξία  ,την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.

Για τον λόγο αυτό δεν θεωρούμε ότι ο Πολιτισμός είναι αποκλειστικά και μόνον η αναστήλωση και αποκατάσταση κτιρίων και μνημείων ,ούτε  μόνον η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κι δαπανηρών συνεδρίων. Οι γενναίες επιχορηγήσεις ,που ευαγγελίζονται οι κρατούντες, υπηρετούν βραχυπρόθεσμες και εντυπωσιοθηρικές σκοπιμότητες παρά μακροπρόθεσμους και ανταποδοτικούς σχεδιασμούς.

Η πολιτιστική πολιτική της ΕΕ ,που διαφαίνεται πλέον  μέσα από τα χρηματοδοτούμενα έργα πολιτισμού  υποβιβάζει τον πολιτισμό σε προιόν προς κατανάλωση και τους πολίτες σε καταναλωτές πολιτιστικών προϊόντων  και υπηρεσιών .Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ συνδέουν τις πολιτιστικές βιομηχανίες με τους τοπικούς πολιτισμούς με αποκλειστικό στόχο την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών προς κατανάλωση .

Πολύ περισσότερο δεν θεωρούμε Πολιτισμό την εμπορευματοποίηση του ,από την παραγωγή έως την διάχυσή του, αλλά και την ιδιωτικοποίηση των φορέων του. Είμαστε αντίθετοι στον Πολιτισμό , που πωλείται ως εμπορικό προιόν στον άνθρωπο-καταναλωτή. Πιστεύουμε ότι  η πολιτιστική κληρονομιά και η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία κινδυνεύουν σήμερα από την εμπορευματοποίηση και την επιβολή των νόμων της αγοράς στο όνομα της πολιτιστικής και τουριστικής  ανάπτυξης.

Τοποθετώντας τον άνθρωπο-πολίτη στο κέντρο του Πολιτισμού  συγκεκριμένα ενισχύουμε τις συνέργειες –μέσα από τον δημιουργικό διάλογο- που θα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πολιτών σ’ όλα τα Ιόνια Νησιά. Γιατί Πολιτισμός είναι πάνω απ΄όλα η καθημερινότητά μας  κι όχι απλά το πακέτο που θα πωληθεί στον τουρίστα.- το τουριστικό προϊόν.