ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  • Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) σε Κομισιόν για το ουσιαστικό κλείσιμο των κοινωνικών παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων
  • Με απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, δεν παρατείνεται η χρηματοδότησή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

Μεγάλη οργή προκαλεί στην ελληνική κοινωνία η καταγγελία του Συλλόγου Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας ότι, με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, ουσιαστικά κλείνουν οι δομές των κοινωνικών παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων, αφού εξαιρούνται από την παράταση συγχρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το θέμα αυτό φέρνει στην Κομισιόν, με σχετική του ερώτηση, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του ενημερώνει την Κομισιόν ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την υπ. αριθμό 117336 απόφασή του, ενώ παρατείνει τη λειτουργία πολύ σημαντικών κοινωνικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, δομές αστέγων και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας κ.α., εξαιρεί τις δομές των κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και φαρμακείων.

 

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ υπογραμμίζει ότι,οι συγκεκριμένες κοινωνικές δομές αποτελούν «το τελευταίο στήριγμα μιας μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού και κυρίως των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, που αντιμετωπίζουν τις τραγικές και καταστροφικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών της λιτότητας που εφάρμοσαν ελληνικές κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση».

 

Καταλήγοντας ο Νίκος Χουντής, αφού σημειώνει ότι οι δομές αυτές δέχονται δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας και οι αιτήσεις για νέες εγγραφές αυξάνονται συνεχώς, ρωτάει την Κομισιόν:

 

-Για ποιους λόγους η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση των κοινωνικών δομών αντιμετώπισής της φτώχειας;

-Σε ποιες δράσεις-προγράμματα κατευθύνθηκαν τα ποσά που εξοικονομήθηκαν από το κλείσιμο των κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και φαρμακείων;

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

 

Με την υπ. αριθμό 117336 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρατείνεται η λειτουργία πολύ σημαντικών κοινωνικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, δομές αστέγων και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας κ.α.

 

Σύμφωνα, όμως, με καταγγελία του Συλλόγου Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, από την παράταση χρηματοδότησης και λειτουργίας εξαιρέθηκαν δομές, όπως αυτές των κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και φαρμακείων, χωρίς προηγούμενη εξήγηση από την ελληνική κυβέρνηση.

 

Οι συγκεκριμένες κοινωνικές δομές αποτελούν το τελευταίο στήριγμα μιας μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού και κυρίως των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, που αντιμετωπίζουν τις τραγικές και καταστροφικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών της λιτότητας που εφάρμοσαν ελληνικές κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τον Σύλλογο Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, οι δομές αυτές δέχονται δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας και οι αιτήσεις για νέες εγγραφές αυξάνονται συνεχώς, ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Για ποιους λόγους η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση των κοινωνικών δομών αντιμετώπισής της φτώχειας;
  • Σε ποιες δράσεις-προγράμματα κατευθύνθηκαν τα ποσά που εξοικονομήθηκαν από το κλείσιμο των κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και φαρμακείων;

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                                    29.03.2019