Δήλωση Ν.Χουντή

– Μαύρη μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομιμοποιεί, με το ψήφισμά του, το πολιτικό πραξικόπημα Τράμπ.

– Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα, το μήνυμα του Ψηφίσματος που κατέθεσε η Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (GUE/NGL) και συνυπογράφει ο Νίκος Χουντής

– Αλληλεγγύη στον αγώνα του Βενεζουελάνικου λαού για Δημοκρατία και Αξιοπρέπεια.

Τον αντιδραστικό ρόλο του απέδειξε για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που με ψήφισμά του, ουσιαστικά αναγνωρίζει το πολιτικό πραξικόπημα των ΗΠΑ, ενάντια στην δημοκρατικά εκλεγμένη και συνταγματικά νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Η GUE/NGL κατέθεσε δικό της ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει την εμπλοκή των ΗΠΑ και της ΕΕ στα εσωτερικά της Βενεζουέλας και στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα του Βενεζουελάνικου λαού για Αξιοπρέπεια και Δημοκρατία.

Το ψήφισμα συνυπογράφεται από τον Νίκο Χουντή από την Λαϊκή Ενότητα, τους João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, την Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo από την Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας, την Maria Lidia Senra Rodríguez από την Γαλικία, την EleonoraForenza από την Κομμουνιστική Επανίδρυση και τον Younous Omarjee, από την Ανυπότακτη Γαλλία

Εδώ θα βρείτε το Ψήφισμα που κατέθεσε η GUE/NGL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML+MOTION+B8-2019-0086+0+DOC+PDF+V0%2F%2FEL&fbclid=IwAR1-Px4k9OjkEpvr14e58k_MWjupg2P3CvDUgqaoU-Prc53OGW707Y6TdeU

Το Γραφείο Τύπου                                                                                              31.01.2018