Δελτίο Τύπου

Απάντηση Επιτρόπου Μοσκοβισί σε Ν. Χουντή (ΛΑΕ):

·      Ο κίνδυνος μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ελλάδα, λόγω υψηλού δημόσιου χρέους και κόκκινων δανείων, γίνεται πιο μεγάλος λόγω υψηλής ανεργίας, χαμηλής παραγωγικότητας και υποτονικής επενδυτικής δραστηριότητας

·      Τον Φεβρουάριο οι τελικές αποφάσεις της Κομισιόν για ενδεχόμενη λήψη νέων μέτρων

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν θα μπει η Ελλάδα, λίγους μήνες μετά την επίσημη λήξη του 3ουΜνημονίου και τα πανηγύρια κυβέρνησης και δανειστών για το τέλος της εποπτείας, λόγω ενδεχόμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών που προκύπτουν από το υπερβολικό ύψος του δημοσίου χρέους και κόκκινων δανείων, προβλήματα τα οποία εντείνονται από την υψηλή ανεργία, τη χαμηλή παραγωγικότητα και την υποτονική επενδυτική δραστηριότητα. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Μοσκοβισί, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του ζητούσε ενημέρωση από την Κομισιόν, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων διακυβέρνησης της Ευρωζώνης μετά τη λήξη του 3ουΜνημονίου, και συγκεκριμένα της διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, σύμφωνα με την οποία ελέγχεται η απόκλιση επιλεγμένων μακροοικονομικών μεταβλητών, σε σχέση με συγκεκριμένες δεσμευτικές τιμές.

Ο Επίτροπος Μοσκοβισί στην απάντησή του σημειώνει ότι η Κομισιόν έχει ενεργοποιήσει τη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών για 13 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, λόγω ενδεχόμενων ανισορροπιών σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, υπογραμμίζοντας ότι θα διενεργηθεί «εμπεριστατωμένη επισκόπηση (IDR) με σκοπό να εκτιμηθεί εάν υφίστανται ανισορροπίες που απαιτούν δράση πολιτικής».

Τα μακροοικονομικά μεγέθη για τα οποία ο κ. Μοσκοβισί βάζει την Ελλάδα στο μικροσκόπιο του κοινοτικού ελέγχου, είναι «το υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος, τα χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης και το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ),υπό συνθήκες υψηλής ανεργίας, χαμηλής αύξησης της παραγωγικότητας και υποτονικής επενδυτικής δραστηριότητας».

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο κ. Μοσκοβισί, ενημερώνει τον Νίκο Χουντή ότι οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις θα δημοσιευτούν τον Φεβρουάριο του 2019 και υπογραμμίζει ότι «βάσει της εμπεριστατωμένης επισκόπησης, η Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει ανισορροπίες, το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, μπορεί να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005862/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

NikolaosChountis(GUE/NGL)

Θέμα: Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών

Σύμφωνα με τους κανόνες της Οικονομικής Διακυβέρνησης (ΟΔ), όλα τα κράτη της ΕΕ ελέγχονται ως προς τα βασικά οικονομικά μεγέθη, μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Ελλάδα, μετά τη λήξη του 3ου Μνημονίου, εντάσσεται πλήρως στην εποπτεία της Οικονομικής Διακυβέρνησης της ΕΕ, καθώς επίσης, επιπρόσθετα, στην διαδικασία της Μετα-Προγραμματικής Εποπτείας, που προβλέπεται στον κανονισμό 472/2013.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostatγια την Ελλάδα, οι οικονομικές μεταβλητές που παρουσιάζουν απόκλιση από τις δεσμευτικές τιμές που ορίζει η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ) της ΟΔ, είναι το ποσοστό ανεργίας, που βρίσκεται άνω του 10%, το Δημόσιο Χρέος που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, ο πενταετής μέσος όρος επιτρεπόμενης μείωσης των Εξαγωγικών Μεριδίων Αγοράς, που ξεπερνά το όριο του 6%, και η Καθαρή Επενδυτική Θέση που υπερκαλύπτει το θεσπισμένο όριο του – 35%.

Με δεδομένο ότι τον Νοέμβριο θα δημοσιευτεί η Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης που προβλέπεται από την ΔΜΑ, ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι οι παραπάνω αποκλίσεις ενέχουν μακροοικονομικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν προβλεπόμενες διαδικασίες «διορθωτικού χαρακτήρα»;

Εάν ναι, ποιες είναι αυτές;

Θα ζητηθούν συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, ειδικά στοχευμένα για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, και ποια είναι αυτά;

EL
E-005862/2018
Απάντηση του κ. Moscoviciεξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(24.1.2019)

Στις 21 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ), η οποία αποτελεί το σημείο εκκίνησης του ετήσιου κύκλου της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) και για πρώτη φορά καλύπτει την Ελλάδα. Η ΕΜΕ επισημαίνει τα κράτη μέλη για τα οποία χρειάζεται ανάλυση σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση (IDR) με σκοπό να εκτιμηθεί εάν υφίστανται ανισορροπίες που απαιτούν δράση πολιτικής.Για τον σκοπό αυτό, η ΕΜΕ προβαίνει σε οικονομική ανάγνωση με βάση πίνακα αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει επιλεγμένους δείκτες, αλλά και ευρύτερο σύνολο συμπληρωματικών δεικτών και πρόσθετων σχετικών πληροφοριών. Δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση μεταξύ των τιμών των δεικτών του πίνακα και της επιλογής για εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

Στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ) του 2018, η Επιτροπή πρότεινε εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 13 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.Σε γενικές γραμμές, από την οικονομική ανάγνωση για την Ελλάδα αναδείχθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με το υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος, τα χαμηλά επίπεδα αποταμίευσηςκαι το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ),υπό συνθήκες υψηλής ανεργίας,χαμηλής αύξησης της παραγωγικότηταςκαι υποτονικής επενδυτικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα εξετάσει τα θέματα αυτά στο πλαίσιο ανάλυσης σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση, με σκοπό να αξιολογήσει εάν υπάρχει ανισορροπία. Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις αναμένεται να δημοσιευθούν τον Φεβρουάριο του 2019.

Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένης επισκόπησης, η Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει ανισορροπίες, το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, μπορεί να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. Στο παρελθόν, τα πορίσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων συμπεριλήφθηκαν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

Το Γραφείο Τύπου                                                                   28.01.2019