ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  • Νίκος Χουντής: “Μπορεί το Ελληνικό Δημόσιο να απαιτήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν οι κατασκευαστικές εταιρίες που αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε καρτέλ;”
  • Ερώτηση προς Κομισιόν

 

Το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να απαιτήσει αποζημιώσεις από τις κατασκευαστικές εταιρίες που, για πολλά χρόνια, είχαν συστήσει καρτέλ, “έστηναν διαγωνισμούς” και απομυζούσαν δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού.

Αυτό ισχυρίζεται ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής, ο οποίος, σε ερώτησή του προς την Κομισιόν, επικαλείται, αφ’ ενός την τελεσίδικη απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 3104/Β’/08.09.2017) που πιστοποίησε τελεσίδικα την ύπαρξη καρτέλ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και, αφ’ ετέρου, την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση 124/17, 24.10.2018) που αποφάσισε ότι, σε περίπτωση καρτέλ, υπάρχει δικαίωμα απαίτησης αποζημιώσεων για τις ζημίες που προκλήθηκαν, πέραν της επιβολής προστίμου. Υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται επίσης, ο 3ετής αποκλεισμός των εμπλεκόμενων εταιριών από κάθε διαγωνιστική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, αφού αρχικά αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία, “εταιρίες που συμμετείχαν σε καρτέλ αποκλείονται από διαγωνισμούς δημοσίων έργων για 3 τουλάχιστον έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης Δικαστηρίου ή Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκτός αν έχουν συνδράμει ενεργά στην έρευνα, έχουν λάβει επαρκή μέτρα για μη επανάληψη σχετικών πρακτικών, αποζημίωσαν για προκληθείσες ζημίες (πέραν του ήδη επιβληθέντος προστίμου), κλπ”, επισημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 εκδόθηκε η απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία, σειρά κατασκευαστικών εταιριών καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή σε καρτέλ και τους επιδικάστηκαν “αναλογικά” πρόστιμα.

Υπενθυμίζει ωστόσο ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ότι, “έκτοτε, έχουν προκηρυχθεί δημόσια έργα (πχ, Αυτοκινητόδρομος Ε-65, Κάθετοι άξονες Εγνατίας, κά), ή βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες δημοπράτησης (πχ, επέκταση Μετρό Αθήνας), στις οποίες συμμετείχαν ή έχουν ανακηρυχθεί και ανάδοχοι, εταιρίες που συμμετείχαν στο ανωτέρω καρτέλ”.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής καλεί την Κομισιόν να πιστοποιήσει ότι οι εν λόγω εταιρίες δεν έχουν καλύψει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία (επαρκή μέτρα μη επανάληψης ανάλογων πρακτικών, αποζημίωση για τις προκληθείσες ζημιές, πέραν του ήδη επιβληθέντος προστίμου, κλπ), ζητώντας της παράλληλα να απαντήσει αν, “με βάση την ανωτέρω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορεί το Ελληνικό Δημόσιο να απαιτήσει αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη από τις εταιρίες του καρτέλ, πέραν του ήδη επιβληθέντος προστίμου” και ιδιαίτερα αν το Ελληνικό Δημόσιο έχει ξεκινήσει σχετική διεκδίκηση.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις ξένες εταιρίες, οι οποίες δεν παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στο καρτέλ, αλλά σαφώς επωφελήθηκαν από αυτό (πχ, SIEMENS, VINCI, HOCHTIEFF, κά) και εκκρεμεί η οριστική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

Με απόφαση του ΕΔ[1] (24.10.2018, 124/17), εταιρίες που συμμετείχαν σε καρτέλ αποκλείονται από διαγωνισμούς δημοσίων έργων για 3 τουλάχιστον έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης Δικαστηρίου ή Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκτός αν έχουν συνδράμει ενεργά στην έρευνα, έχουν λάβει επαρκή μέτρα για μη επανάληψη σχετικών πρακτικών, αποζημίωσαν για προκληθείσες ζημίες (πέραν του ήδη επιβληθέντος προστίμου), κλπ.

Με δεδομένο ότι,

τον Σεπτέμβριο 2017 η ΕΕΑ[2] εξέδωσε απόφαση σε βάρος κατασκευαστικών εταιριών[3], για συμμετοχή σε καρτέλ και επιδικάστηκαν “αναλογικά” πρόστιμα

έκτοτε όμως, έχουν προκηρυχθεί δημόσια έργα (πχ, Αυτοκινητόδρομος Ε-65, Κάθετοι άξονες Εγνατίας, κά), ή βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες δημοπράτησης (πχ, επέκταση Μετρό Αθήνας), στις οποίες συμμετείχαν ή έχουν ανακηρυχθεί και ανάδοχοι, εταιρίες που συμμετείχαν στο ανωτέρω καρτέλ.

Ερωτάται:

Μπορεί να βεβαιώσει ότι οι εταιρίες αυτές έχουν εκπληρώσει τα “ελαφρυντικά” της §6,  άρθρου 57, οδηγίας 2014/24;

Με βάση την ανωτέρω απόφαση του ΕΔ, μπορεί το Ελληνικό Δημόσιο να απαιτήσει αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη από τις εταιρίες του καρτέλ, πέραν του ήδη επιβληθέντος προστίμου; Υπάρχει σχετική διεκδίκηση;

Εταιρίες που δεν παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στο καρτέλ, αλλά εκκρεμεί η σχετική απόφαση της ΕΕΑ (πχ, SIEMENS, VINCI, HOCHTIEFF, κά), μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων; Πότε αναμένεται η οριστική απόφαση της ΕΕΑ;

 

 

Το Γραφείο Τύπου          

4.12.2018                                                      

[1]Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

[2]Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού

[3]ΦΕΚ 3104/Β’/08.09.2017