ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Κρίσιμη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Καθολικό Δικαίωμα στο Νερό.
  • Νίκος Χουντής : «Το καθολικό δικαίωμα στο νερό για τα νοικοκυριά πρέπει να είναι υποχρέωση κάθε κράτους μέλους»

Την καθιέρωση της καθολικής πρόσβασης στο ποιοτικό πόσιμο νερό, την απαγόρευση διακοπής της παροχής νερού από φορείς ύδρευσης σε νοικοκυριά και την αυστηροποίηση των επιπέδων συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ενώσεων, στήριξε ο Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) Νίκος Χουντής στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης για την Οδηγία για το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο η πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της Οδηγίας για το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης, όσο και η πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπονόμευαν σημαντικά το αίτημα της πρωτοβουλίας πολιτών για το νερό Right2Water, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να κάνουν μόνο όσα «θεωρούν αναγκαία και κατάλληλα».

Ο  Νίκος Χουντής, υπερψήφισε τις τροπολογίες εκείνες που:

1) καθιερώνουν την υποχρεωτική εξασφάλιση του καθολικού δικαιώματος στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ως υποχρέωση κάθε κράτους μέλους,

2) απαγορεύουν τη διακοπή της παροχής νερού από φορείς ύδρευσης σε νοικοκυριά, και,

3) αυστηροποιούν τα ελάχιστα επίπεδα συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπως των υπέρ- και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS, PFASs).

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                                           

23.10.2018