H απάντηση της επιτρόπου κα. Cretu εκ μέρους της Κομισιόν σε ερώτημα του Ευρωβουλευτή της ΛΑ.Ε Χουντή που αφορούσε την απορρόφηση κονδυλίων για δράσεις ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα, έφερε στην επιφάνεια μεταξύ άλλων και τα εξής:

Από τα 929,2 εκ. Ευρώ που προορίζονταν μέσω ΕΣΠΑ για την διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και κυρίως μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) 852,4 εκ. Ευρώ για την περίοδο 2014 – 2020, το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων έργων – όχι των απορροφηθέντων – ανέρχεται σε 337,3 εκ ευρώ.

Ποια είναι όμως τα έργα που υλοποιήθηκαν ή πρόσφατα εγκρίθηκαν ;

Όπως μας αποκαλύπτει η κα. Cretu είναι σχεδόν όλα ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), στην ουσία χάρισμα τεράστιων ποσών σε ιδιώτες με ξένες συμπράξεις, χωρίς κανένα εργολαβικό ρίσκο, αφού ως γνωστό η συμφωνία προβλέπει και ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων, με μεταβίβαση τεράστιων βαρών στους δημότες για την εξασφάλιση των κερδών των εργολάβων και βέβαια ακύρωση της εναλλακτικής διαχείρισης (ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.α) με κατασκευή εργοστασίων για παραγωγή δευτερογενών καύσιμων υλικών RDF και SRF με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Όπως μας πληροφορεί η κα. Cretu η σύμπραξη ολοκληρώθηκε στην Δυτ. Μακεδονία και προχωρά σε ‘Ηπειρο, Ηλεία, Σέρρες και Πελοπόννησο με τους γνωστούς βέβαια πια «Εθνικούς Εργολάβους» και τα ξένα συμφέροντα.

Υλοποιείται στην πράξη όλος ο σχεδιασμός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και των προσκείμενων σε αυτές διοικήσεων των Περιφερειών, που προέβλεπε οχτώ (8) ΣΔΙΤ στην ελληνική επαρχία.

Θα περίμενε κάποιος να προχωρήσει η υλοποίηση της ήπιας διαχείρισης προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος και να δίδονταν τουλάχιστον τα μισά χρήματα των κονδυλίων αφού το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει ότι μέχρι το 2020 πρέπει να ανακυκλώνεται το 50% των απορριμμάτων με την δημιουργία στους δήμους των αντίστοιχων υποδομών και την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού.

Όμως για την σημερινή κυβέρνηση και τις τωρινές διοικήσεις των Περιφερειών, προέχει η υλοποίηση των μνημονιακών επιλογών και η εξασφάλιση των κερδών των ιδιωτών σε βάρος της υγείας των δημοτών – όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα τόσο στη Φυλή όσο και σε Βόλο και Κέρκυρα – και της επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος.

β) Η κατάσταση στην Αττική για μια ακόμη φορά, επισημαίνουμε ότι οδηγείται σε αδιέξοδο, αφού δεν έχει εγκριθεί κανένα σχετικό έργο, η δε Περιφέρεια ενώ έχει χρηματοδοτήσει διάφορα έργα σε δήμους, όπως διατείνεται ύψους πάνω από 1,5 δισ, όπως ασφαλτοστρώσεις κ.α., δεν έχει διαθέσει ούτε ένα ευρώ για το περιφερειακό της σχέδιο (ΠΕΣΔΑ) αυτό που η ίδια είχε κοστολογήσει 408 εκ. ευρώ και που στοιχειωδώς θα βοηθούσε στην κατεύθυνση της εναλλακτικής διαχείρισης.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής με πανωσήκωμα!!! Δηλ. σκουπίδια πάνω σε σκουπίδια σε ήδη αποκατεστημένη περιοχή, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέλλον της Δυτικής Αθήνας και Δυτικής Αττικής.

γ) Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος όγκος των αποβλήτων, πάνω από 55 %, είναι τα βιομηχανικά τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα. Η μέχρι τώρα διαχείριση τους ήταν η μεταφορά τους στο εξωτερικό ή κυρίως σε προσωρινή αποθήκευση τους που με συνεχείς παρατάσεις μετατρέπονταν σε χρόνια ανεξέλεγκτη και άκρως επικίνδυνη, με πιο προσφιλή την απόρριψη τους σε ρέματα , ποτάμια ή παράνομη ταφή.

Η Αττική βέβαια να κατέχει τα σκήπτρα, αφού σε αυτήν καταγράφεται   το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας. Από το ποσό λοιπόν ύψους 81,7 εκ ευρώ που έχουν διατεθεί για τα βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, μόνο 2,5 εκ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένα έργα και όχι σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Όπως διαφαίνεται, για το σύνολο της χώρας οι εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι άκρως αντιλαϊκές και επικίνδυνες, αφού κάποιοι λίγοι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροικερδοσκοπώντας, σε βάρος της υγείας και της ανέχειας των πολλών, αλλά και του περιβάλλοντος.

*Ο Νίκος Σακούτης είναι Δημοτικός Σύμβουλου Πετρούπολης, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ και Μέλος Πολ.Συμβουλίου ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ