Πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα-Ευρώπη.

Ομιλητής: Νίκος Χουντής, Κυριακή 14/10-11:00 π.μ.
Αίθουσα Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά