ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 10.119 ΑΚΙΝΗΤΑ.

Κόλαφος για την κυβέρνηση, η τριμηνιαία έκθεση του Υπερταμείου.

Αποκαλύπτει ότι δυο εταιρείες, θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας, μετά από επιλογή από το Υπερταμείο, και με αμοιβή 60.000 ευρώ, συνέταξαν τη λίστα με τα 10.119 ακίνητα!!

Όσα αποκρύπτει επιμελώς η κυβέρνηση για τη σύνταξη της λίστας με τα 10.119 ακίνητα, τα λέει το Υπερταμείο στην τριμηνιαία έκθεσή του που δημοσιεύθηκε στις 28/9/2018 με θέμα: «Έκθεση δευτέρου τριμήνου (1/4/2018-30/6/2018) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων».

Στην έκθεση αυτή λοιπόν, αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 6 του ν. 4389/2016, περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο δύναται να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η Εταιρεία την 15.12.2017 δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιλογή συμβούλων που θα παρέχουν σε αυτήν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προεπιλογή ακινήτων του Δημοσίου για τη μεταβίβασή τους στην ΕΤΑΔ. Ο Σύμβουλος, εγνωσμένου κύρους, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, κλήθηκε να προβεί σε επισκόπηση και επεξεργασία στοιχείων των ακινήτων που τέθηκαν στη διάθεσή του από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας («ΓΓΔΠ»), για λίστα προεπιλογής ακινήτων που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην ΕΤΑΔ. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας και μελέτης, εξετάστηκαν….».

Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικά, όσα αναφέρονται στην πρόσκληση της ΕΕΣΥΠ (15/12/2017) για την επιλογή συμβούλου, ως προς το αντικείμενο υπηρεσιών του συμβούλου, μεταξύ των οποίων ότι:

•    Η αναζήτηση και ο εντοπισμός των ακινήτων θα βασιστεί σε συγκεκριμένα κριτήρια εμπορικότητας και ωριμότητας που τα καθιστούν κατάλληλα προς αξιοποίηση.
•    Εφαρμογή των κριτηρίων και ομαδοποίηση των ακινήτων σε κατηγορίες. Είναι δυνατή και η προεπιλογή ακινήτων, τα οποία αν και κατά τη διαδικασία της προεπιλογής δεν είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα, θα μπορούσαν με τη διαμόρφωση κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού να καταστούν ελκυστικά για αξιοποίηση.
Είναι φανερό λοιπόν, και από τα ζητούμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Σύμβουλο, ότι τα ακίνητα θα πρέπει να έχουν εμπορικότητα, κι αν όχι να μπορούν να αποκτήσουν, ώστε να αξιοποιηθούν (διάβαζε ξεπουληθούν), κι ότι ζητήθηκε να γίνει και προεπιλογή, άρα μπορούσαν να διαχωριστούν, τουλάχιστον όσα αφορούσαν καταφανώς αρχαιολογικούς χώρους, όπως π.χ. ο Λευκός Πύργος και η Ροτόντα.
Ο Σύμβουλος εγνωσμένου κύρους στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι οι εταιρείες, θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας, PLANET S.A. και NBG PROPERTY SERVICES SA, και μάλιστα, η PLANET SA, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στις 2/5/2018, ότι ανέλαβε αυτό το έργο.
Η κυβέρνηση δε μπορεί να κρύβεται άλλο, πρέπει να απαντήσει στα αδυσώπητα ερωτήματα που προκύπτουν:
•    Δε λειτούργησε η Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2017 (ΦΕΚ 1997), με 39 μέλη από όλα τα Υπουργεία για το σκοπό αυτό;
•    Αν δε λειτούργησε αυτή η Ομάδα Εργασίας, υπό τη διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Π., ποιες οι επιπτώσεις στα μέλη της;
•    Λειτούργησε η Ομάδας Εργασίας και αποφάνθηκε ότι δε μπορεί να συντάξει την κατάσταση και γι αυτό το Δεκέμβρη του 2017 ανατέθηκε σε ιδιώτες;
•    Αφού ανατέθηκε σε ιδιώτες η επεξεργασία της λίστας, γιατί δεν τους δόθηκε η εντολή να μη συμπεριλάβουν αρχαιολογικούς χώρους και όσους εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 4 του ν. 4389/2016;;;’
•    Συστάθηκε, έστω και τώρα, Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να εντοπίσει και να εξαιρέσει τα ακίνητα που υπάγονται στο άρθρο 196 παρ. 4 του ν. 4389/2016, κι αν ναι, από ποιους απαρτίζεται και μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της;

Η Λαϊκή Ενότητα Α΄ Θεσσαλονίκης, τονίζει για μια ακόμη φορά, ότι είναι κάθετα αντίθετη με τη μεταβίβαση και των 10.119 ακινήτων του δημοσίου στο «Υπερταμείο», και θα αγωνιστεί για την ακύρωση της πρωτοφανούς και εγκληματικής αυτής πράξης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε βάρος του δημόσιου πλούτου και της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Γραφείο Τύπου