• Μετά την πρώτη μετα-μνημονιακή αξιολόγηση θα παρθούν οι αποφάσεις για συντάξεις
  • Απάντηση Επιτρόπου Μοσκοβισί σε Νίκο Χουντή (ΛΑΕ)

Τη στιγμή που τα κράτη-μέλη του Eurogroup κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού αρνούμενοι – ακόμα και μετά τις αποφάσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους – να επιστρέψουν στον ελληνικό προϋπολογισμό υπερκέρδη ύψους 6.2 δις ευρώ από τα ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA) που δεν κουρεύτηκαν με το PSI (βλέπε δελτίο τύπου 13/10/2017, http://www.chountis.gr/index.php?page=text&CategoryId=11&id=4575), η ελληνική κυβέρνηση παρακαλάει το Eurogroup και την Κομισιόν, ώστε να μην εφαρμοστεί το άδικο και κοινωνικά καταστροφικό μέτρο της περικοπής των συντάξεων, που βεβαίως έχει ψηφίσει η ίδια. Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκο Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του σημείωνε ότι στην απόφαση του Eurogroup στις 22.6.2018 αναφέρεται ως μεσοπρόθεσμο μέτρο για το ελληνικό χρέος, η χρήση των κερδών από τα ομόλογα SMP/ANFA για την περίοδο από το 2017 και μετά, καθώς και των κερδών από τα ομόλογα SMP της ΕΚΤ για το έτος 2014, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά για τα περίπου 6.2 δις ευρώ από τα υπερκέρδη της περιόδου 2012-2016, τα οποία δεν έχουν επιστραφεί στον ελληνικό προϋπολογισμό, όπως έχουν ομολογήσει σε παλαιότερες απαντήσεις τους ο κ. Μοσκοβισί και κ. Ντράγκι.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ υπογράμμιζε ότι την ίδια στιγμή που οι δανειστές παρακρατούν ποσά ύψους 6.2 δις ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση έχει προ-νομοθετήσει μέτρα ύψους 2% του ΑΕΠ, μέσω της περικοπής συντάξεων και μείωσης του αφορολόγητου.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί δεν λέει κουβέντα για τα παρακρατούμενα 6.2 δις ευρώ από τους δανειστές και απλά επαναλαμβάνει την απόφαση του Εurogroup για το χρέος, η οποία θα εφαρμοστεί «υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα πληροί τις δεσμεύσεις της για τη στήριξη και την ολοκλήρωση βασικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος».

Στη συνέχεια, απαντώντας στο θέμα των συντάξεων, σημειώνει ότι «Η εκ των προτέρων νομοθετημένη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων για το 2019 και το 2020…αποτέλεσε δέσμευση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ΕΜΣ, με στόχο την τήρηση του δημοσιονομικού στόχου της», καθώς επίσης, ότι η τελική απόφαση θα παρθεί στο πλαίσιο της πρώτης μετα-μνημονιακής αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο. Αναφέρει συγκεκριμένα ο Επίτροπος ότι:

«Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος (ΣΔΠ) για το 2019 έως τις 15 Οκτωβρίου 2018. Αναμένεται ότι οι ελληνικές αρχές θα εξετάσουν το ζήτημα της εκ των προτέρων νομοθετημένης δέσμης μέτρων για τις συντάξεις λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2019 και μια λεπτομερέστερη ανάλυση του διανεμητικού και κοινωνικού αντικτύπου αυτών των μέτρων. Η αξιολόγηση του ΣΔΠ θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης μέτρων της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2018, με την έκδοση της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης βάσει της ενισχυμένης εποπτείας».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003535/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Κέρδη SMP/ANFA της περιόδου 2012-2016

Στην απόφαση του Eurogroup στις 22.6.2018 αναφέρεται ως μεσοπρόθεσμο μέτρο για το ελληνικό χρέος, η χρήση των κερδών από τα ομόλογα SMP/ANFA για την περίοδο από το 2017 και μετά, καθώς και των κερδών από τα ομόλογα SMP της ΕΚΤ για το έτος 2014.

Με βάση απαντήσεις της Επιτροπής1 και του Προέδρου της ΕΚΤ2 σε παλαιότερες ερωτήσεις μου για τα ποσά που τελικά έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα από τα υπερκέρδη των SMP/ANFA, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Ευρωσύστημα, και κατ’ επέκταση τα κράτη μέλη στα οποία επιστρέφονται ως μέρισμα μέρος των υπερκερδών, αποκόμισαν την περίοδο 2012-2016, κέρδη περίπου 6.2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, από τα συνολικά κέρδη των 10.5 δισεκατομμύρια ευρώ που δημιούργησαν τα ελληνικά ομόλογα για τους κατόχους τους το 2012-2016, επιστράφηκαν στον ελληνικό προϋπολογισμό μόνο τα 4.3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με δεδομένο ότι:

α) τα παραπάνω ποσά των 6.2 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορούν κέρδη που αποκόμισαν το Ευρωσύστημα και οι ευρωπαίοι δανειστές της Ελλάδας από τόκους και υπεραξίες, και β) μετά το 2018 θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 2% του ΑΕΠ, μέσω περικοπών συντάξεων και μείωσης του αφορολόγητου ορίου, ερωτάται η Επιτροπή:

Θα περικοπούν οι συντάξεις και θα μειωθεί το αφορολόγητο όριο μετά το 2018 όταν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες παρακρατούν υπερκέρδη ύψους 6.2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα SMP/ANFA;

EL

E-003535/2018

Απάντηση του κ. Moscovici

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(3.10.2018)

Η Ευρωομάδα της 22ας Ιουνίου 20183 χαιρέτισε τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) μέχρι το 2022, και συμφώνησε σχετικά με την εφαρμογή μιας σειράς μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση των κερδών από το πρόγραμμα για τις αγορές τίτλων (SMP) του 2014 από τον διαχωρισμένο λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), καθώς και την επαναφορά της μεταφοράς στην Ελλάδα των ισοδύναμων εισοδήματος ποσών ANFA (συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) και SMP (από το δημοσιονομικό έτος 2017). Τα ισοδύναμα ποσά διαθέσιμου εισοδήματος θα μεταβιβάζονται στην Ελλάδα ισόποσα σε εξαμηνιαία βάση κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο, αρχής γενομένης το 2018 και έως τον Ιούνιο του 2022, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα πληροί τις δεσμεύσεις της για τη στήριξη και την ολοκλήρωση βασικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η εκ των προτέρων νομοθετημένη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων για το 2019 και το 2020, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εξυγίανσης σχετικά με τις συντάξεις και τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ύψους 2 % του ΑΕΠ, και των κατάλληλων επεκτατικών μέτρων ίδιας βαρύτητας (μεταξύ άλλων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες, τις επενδύσεις και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων), αποτέλεσε δέσμευση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ΕΜΣ, με στόχο την τήρηση του δημοσιονομικού στόχου της Ελλάδας κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η δέσμη μέτρων θα μπορούσε να υλοποιηθεί με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.

Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος (ΣΔΠ) για το 2019 έως τις 15 Οκτωβρίου 2018. Αναμένεται ότι οι ελληνικές αρχές θα εξετάσουν το ζήτημα της εκ των προτέρων νομοθετημένης δέσμης μέτρων για τις συντάξεις λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2019 και μια λεπτομερέστερη ανάλυση του διανεμητικού και κοινωνικού αντικτύπου αυτών των μέτρων. Η αξιολόγηση του ΣΔΠ θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης μέτρων της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2018, με την έκδοση της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης βάσει της ενισχυμένης εποπτείας.

Το Γραφείο Τύπου 04.10.2018

1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-004193+0+DOC+XML+V0//EL&language=el

2https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?ca00752c61bdb4df6c227f4f3c62b98a