Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) προς Κομισιόν/Eurostat:

  • Τελικά πόσο ήταν το έλλειμμα του 2009 που μας έβαλε στα Μνημόνια της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής;

Ερώτηση προς την Κομισιόν και τη Eurostat κατέθεσε σήμερα ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) Νίκος Χουντής, με αφορμή την περίεργη απόκλιση μεταξύ του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελλάδας για το 2009 την περίοδο που σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν τα Μνημόνια, και πρόσφατων στοιχείων της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (πρόσβαση 29/08/2018), το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας για το έτος 2009 εμφανίζεται να είναι 15.1% του ΑΕΠ, ενώ σε παλαιότερες ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το έλλειμμα για το συγκεκριμένο έτος «ενώ ξεκίνησε από το 13.6% το 2010, εκτινάχθηκε στο 15.4% το ίδιο έτος με την ένταξη ορισμένων ΔΕΚΟ, αυξήθηκε και πάλι στο 15.8% το 2011 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 15.6% το 2012 μέχρι το 2013».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ζητά από την Κομισιόν να «τεκμηριώσει στατιστικά πού οφείλεται η μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2009 από το 15.8% το 2011, στο 15.1%, σήμερα», καθώς επίσης, να πληροφορηθεί με βάση «ποιους κανόνες της στατιστικής μεθοδολογίας ESA95/ESA2010 αιτιολογείται η παραπάνω αναθεώρηση των στοιχείων του ελλείμματος του 2009».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat1 (πρόσβαση 29/08/2018), το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας για το έτος 2009 εμφανίζεται να είναι 15.1% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, εάν ανατρέξει κάποιος στις ανακοινώσεις της Eurostat2 για τα δημόσια στατιστικά και τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, θα διαπιστώσει ότι το έλλειμμα για συγκεκριμένο έτος, ενώ ξεκίνησε από το 13.6% το 2010, εκτινάχθηκε στο 15.4% το ίδιο έτος με την ένταξη ορισμένων ΔΕΚΟ, αυξήθηκε και πάλι στο 15.8% το 2011 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 15.6% το 2012 μέχρι το 2013 και σήμερα έχει καταλήξει στο 15.1% του ΑΕΠ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Μπορεί να τεκμηριώσει στατιστικά πού οφείλεται η μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2009 από το 15.8% το 2011, στο 15.1%, σήμερα;

Με βάση ποιους κανόνες της στατιστικής μεθοδολογίας ESA95/ESA2010 αιτιολογείται η παραπάνω αναθεώρηση των στοιχείων του ελλείμματος του 2009;

Το Γραφείο Τύπου 30.08.2018

1 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1

2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/governmentfinancestatistics/publications/pressreleases