• Στα τυφλά η χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων και στα Άγραφα.
  • Ερώτηση Νίκου Χουντή για παραβίαση  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η χωροθέτηση «στα τυφλά» Αιολικών Πάρκων στα Άγραφα παραβιάζει τους κανόνες για διατήρηση και προστασία των φυσικών οικοτόπων και δεν υπακούει σε κανένα εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό όπως επιβάλλει η νομοθεσία.

Αυτό καταγγέλλει με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕΝίκος Χουντής.

Στην ερώτηση του ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρεται στις αντιδράσεις των κατοίκων της Ευρυτανίας – Καρδίτσας κατά της εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στην περιοχή των Αγράφων  και τονίζει ότι, «οι χωροθετήσεις δεν υπακούουν σε εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, όπως επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία και ότι δεν λαμβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο οι σωρευτικές επιπτώσεις των έργων στην περιοχή»

 και επισημαίνει ότι,

«παραβιάζεται συστηματικά το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και η υπ’ αρθ. 2001/42/ΕΚ,  Οδηγία για “τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις”, αφού οι εν λόγω περιοχές εγκατάστασηςΑιολικών Πάρκων έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες (NATURA 2000) και επομένως θα έπρεπε να υπάρχει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με σκοπό την διατήρησή των φυσικών οικοτόπων».

Στην συνέχεια της ερώτησης του, ο Νίκος Χουντής αφού επικαλείται το γεγονός ότι, ήδη,

« η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί από την Επιτροπή, για παραβίαση της νομοθεσίας στο θέμα των Αιολικών Πάρκων», ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «εξετάσει την περίπτωση των Αγράφων και να αποφανθεί, αν υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Το Γραφείο Τύπου                                                                                    

31.07.2018