Αναφορικά με την «απάντηση του Δήμου Άνδρου»1 στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκο Χουντή2, που χαρακτηρίζει ανεύθυνη τη στάση του, επειδή κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τον ΧΥΤΥ Άνδρου και την πρωτοφανή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάστασή του, χωρίς να έχει προηγηθεί υδρογεωλογική μελέτη, με αξιολόγηση των υδρογεωλογικών δεδομένων της περιοχής, o ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, δηλώνει τα εξής:

«Σε ένα πράγμα συμφωνούμε, στα λόγια τουλάχιστον, με την ανακοίνωση του Δήμου Άνδρου. Αυτό είναι ότι, «έχουμε χρέος προς τους πολίτες, χρέος προς το νησί και προς το περιβάλλον, να ενημερώνουμε με βάση πραγματικά δεδομένα».

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να ανιχνεύσουμε τα «πραγματικά δεδομένα» και να τα ξεχωρίσουμε από τις ανακρίβειες. Οι πολίτες άλλωστε θα κρίνουν αν οι ανακρίβειες είναι εσκεμμένες ή αποτέλεσμα άγνοιας διαδικασιών ή νόμων.

Από την απάντηση του Δήμου Άνδρου, προκύπτουν:

Ανακρίβεια πρώτη: «Ο Δήμος Άνδρου για να διασφαλίσει απόλυτα το έργο ζήτησε την συνδρομή 4 καταξιωμένων καθηγητών από 3 διαφορετικά Πανεπιστήμια διεθνούς κύρους του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ, που οι εισηγήσεις και αυτοψίες τους, τεκμηριώνουν την ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του χώρου από τεχνικής, επιστημονικής πλευράς».

Πρέπει κατ’ αρχάς, να γίνει ξεκάθαρο ότι οι εισηγήσεις και αυτοψίες των 4 καθηγητών είναι προσωπικές, δεν εκφράζουν τα πανεπιστήμιά τους και δε συνιστούν μελέτη, όπως ο νόμος ορίζει, αλλά απόψεις με εύλογες μάλιστα, επιστημονικές επιφυλάξεις και σε καμμία περίπτωση δεν τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του χώρου, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος Άνδρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής κ. Λέκκας (ΕΚΠΑ), στην επιστολή του, αφού ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι εκφράζει απόψεις, χωρίς έρευνα πεδίου, επισημαίνει ότι, «Η υδραυλική επικοινωνία… είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστείπρέπει να υπάρχει πυκνό δίκτυο ερευνητικών γεωτρήσεων… για να υπάρξει σαφής εικόνα».

Ο καθηγητής κ. Ανδρεόπουλος (ΕΜΠ), στην επιστολή του, εκθέτει γενικές απόψεις σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση των απορριμμάτων στις ανεπτυγμένες χώρες, την εμπειρία των ΧΥΤΥ στην Ελλάδα και τα προβλήματα της μη ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Άνδρο, αλλά και γενικά ζητήματα εναρμόνισης της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία.

Οι καθηγητές, κκ. Παυλίδης και Βουδούρης (ΑΠΘ), αποφαίνονται θετικά για το έργο, θεωρητικά όμως, αφού δεν έγινε η προβλεπόμενη αναλυτική υδρο-γεωλογική μελέτη. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η γνωμοδότησή τους βασίστηκε σε «… επιτόπου επίσκεψη, τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών…» και ότι «τα αναλυτικά μηχανικά χαρακτηριστικά θα προκύψουν από δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, δοκιμές υδατοπερατότητας…».

Ανακρίβεια δεύτερη: Στο σημείο 4 της «απάντησής» του, ο Δήμος Άνδρου, για τα υδρογεωλογικά θέματα, επικαλείται τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και την Υδρογεωλογική Μελέτη που κατέθεσε ο ίδιος ο Δήμος.

Ξεχνάει όμως να αναφέρει ότι, η ίδια η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), που ομόφωνα εξέδωσε το ΠΕΣΠΑ (Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης), πετάει στον «κάλαθο των αχρήστων» τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις (αφού, όπως είπαμε, δεν αποτελούν μελέτες) και προβάλλει την απαίτηση να προηγηθεί σειρά μελετητικών γεωτρήσεων από το ΙΓΜΕ, πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου, που θα αναδείξουν τη γεωλογική δομή και υδραυλική επικοινωνία των γεωλογικών σχηματισμών και τις επιπτώσεις στις υφιστάμενες δημοτικές υδρευτικές γεωτρήσεις, με τον όρο μάλιστα ότι, «σε περίπτωση αποτελεσμάτων επηρεασμού των γεωτρήσεων, η ΑΕΠΟ θα ανακληθεί»!

Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι, ενώ ο Δήμος αρκείται στις εκθέσεις των καθηγητών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δε μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να στείλει στην Κομισιόν ένα έργο χωρίς μελέτη. Γι’ αυτό, θέλοντας να καλύψει τα νώτα της από κατηγορίες τύπου «παράβαση καθήκοντος», ζητάει από το ΙΓΜΕ να προβεί σε μελέτη, απορρίπτοντας ουσιαστικά, όσα επικαλείται ο κ. Δήμαρχος περί «επάρκειας μελετών».

Για να μην εκθέσει μάλιστα τη Δημοτική Αρχή, κάνει το εξαιρετικά πρωτότυπο αλλά και επικίνδυνο να δημιουργήσει θεσμικό προηγούμενο. Εγκρίνει δηλαδή την ΑΕΠΟ αλλά με επιφύλαξη αναίρεσης (!!!), κάτι που η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπουν και είναι αυτό το οποίο τονίζουμε στην ερώτησή μας προς την Κομισιόν.

Επιπλέον, καθοδηγεί με τον πλέον αντιεπιστημονικό τρόπο, το ΙΓΜΕ, να προτιμήσει τις ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις, θέτοντάς του μάλιστα περιορισμούς στην περίπτωση ανάγκης διάνοιξης νέων!!!

Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε ο Δήμος Άνδρου να είναι ο αυστηρότερος κριτής, για να προφυλάξει ακριβώς το όμορφο νησί του. Αντί αυτού, βλέπουμε μια «ακατανόητη» σπουδή και προχειρότητα στη διασφάλιση των αναγκαίων και νόμιμων περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής.

Θα έπρεπε να έχει διδαχθεί από τη «λειτουργία» πολλών ΧΥΤΑ της χώρας μας, που κατέληξαν, αντί να λύσουν προβλήματα, να δημιουργήσουν περιβαλλοντικές καταστροφές και τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις, όπως οι ΧΥΤΑ Κατερίνης, Σάμου, Ζακύνθου-Λαγανά, Τεμπλονίου Κέρκυρας. Να μη λησμονήσουμε και το παράδειγμα της Λευκίμμης στην Κέρκυρα, όπου στο χώρο του ΧΥΤΑ αναδύθηκε λίμνη και σήμερα έχουν κληθεί τα ΜΑΤ να αντιμετωπίσουν τη δίκαιη οργή των κατοίκων.

Εμείς δε θέλουμε να αμφισβητήσουμε την αγάπη του κ. Δημάρχου για το νησί του. Θέλουμε όμως να του υπενθυμίσουμε ότι, όταν αγαπάμε κάτι… το προσέχουμε…».

Το Γραφείο Τύπου 18.07.2018