Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει όλοι κι όλες την λιτότητα στη ζωή μας. Παράλληλα, οι γειτονιές μας αλλάζουν φυσιογνωμία και ακόμα και βασικές ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, όπως η αποκομιδή των σκουπιδιών και ο φωτισμός υπολειτουργούν, ενώ για τους ελεύθερους χώρους και τα κοινά στο σύνολό τους, φαίνεται να έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο εκποίησης ή ιδιωτικής διαχείρισής τους.

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος. Ένας δημόσιος χώρος που διασώθηκε από τους κατοίκους και αποτελεί εστία καλλιτεχνικής έκφρασης, αθλητικών δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και αναψυχής αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής της γειτονιάς, παραδίδεται στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων.

 

Το παραπάνω παράδειγμα -ως ένα από πολλά-, δεν είναι απλά μία μεμονωμένη πολιτική επιλογή, αλλά άμεση απόρροια της στοχοθεσίας του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του προγράμματος Καλλικράτη.

 

Σε λίγες ημέρες, κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο Κλεισθένης ως συνεχιστής του σχεδίου Καλλικράτης. Με ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση των πόρων και του αποφασιστικού ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το σχέδιο Κλεισθένης έρχεται να ολοκληρώσει την αποσάθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα ζωής μας και τις γειτονιές μας.

 

Σας καλούμε, λοιπόν σε ανοιχτή συζήτηση με το μέλος της ΚΕΔΕ Νίκο Σακούτη, για να οργανώσουμε την αντίστασή μας στις επικείμενες αλλαγές, την Πέμπτη 12/07/2018 στις 19:30 στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος (είσοδος από Μοναστηρίου)

 

Δημοτική Κίνηση

Ανυπότακτη Αθήνα