Ερώτηση Νίκου Χουντή προς Κομισιόν

Είναι δυνατόν να εκδίδεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για διαχείριση απορριμμάτων και κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ), χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής;

Αυτό το παράδοξο συμβαίνει στην Άνδρο, όπου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έχει επιλέξει τη θέση «Πλούσκα» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας (!!), που, όπως δηλώνει και το όνομά της, είναι περιοχή μεγάλης υδροφορίας με ύπαρξη μάλιστα γεωτρήσεων πόσιμου νερού!

Αυτά καταγγέλλει με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του σημειώνει ότι, ήδη από τον Νοέμβριο του 2016, στον ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου που κατατέθηκε στην Κομισιόν, αναφερόταν ότι, «Όσον αφορά τις προγραμματιζόμενες υποδομές, επί του παρόντος αναμένεται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Δήμου Άνδρου. Το εν λόγω έργο προτείνεται να κατασκευαστεί στη Θέση «Πλούσκα» της Δ.Ε. Υδρούσας του Δήμου Άνδρου».

Τονίζει επιπλέον ότι, «Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), κατόπιν αυτοψίας, πρότεινε (28.2.2018) , προ της αδειοδότησης, τη διενέργεια ειδικών υδρογεωλογικών μετρήσεων για αποκλεισμό μόλυνσης των υπογείων υδάτων και των γεωτρήσεων ύδρευσης, καθώς και «μελέτη που θα συμπεριλαμβάνει τα εν λόγω δεδομένα και συμπεράσματα».

Παρ’ όλα αυτά, αγνοώντας ουσιαστικά τις συστάσεις του ΙΓΜΕ, η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εξέδωσε ΑΕΠΟ στις 22.6.2018, «θέτοντας ως πρωθύστερο όρο τον έλεγχο τρωτότητας και υδατοπερατότητας του εδάφους, καθοδηγώντας όμως το ΙΓΜΕ «να χρησιμοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις και εφόσον απαιτηθεί περαιτέρω να διανοιχτούν νέες, σε χώρους που δεν θα απαιτηθούν αδειοδοτήσεις και διανοίξεις οδοποιίας στην περιοχή»!!!

Ο Νίκος Χουντής, καταλήγοντας στην ερώτησή του, αφού καταγγέλλει τον προφανή παραλογισμό, ότι δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται ΑΕΠΟ για την κατασκευή ΧΥΤΥ, χωρίς να έχουν ελεγχθεί πρώτα τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς και η τυχόν επίδραση του έργου στις γεωτρήσεις ύδρευσης, καλεί την Κομισιόν να βεβαιώσει ότι, σε κάθε περίπτωση, «προκειμένου για την έγκριση και, ενδεχομένως, συγχρηματοδότηση του έργου, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης υδρογεωλογική μελέτη, με τους όρους που επιβάλλουν η νομοθεσία και η επιστήμη».

 

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΧΥΤΥ Άνδρου – Έκδοση ΑΕΠΟ χωρίς υδρογεωλογική μελέτη

Στον ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου που κατατέθηκε στην Κομισιόν (Νοέμβριος 2016)[1], σημειώνεται ότι, «Όσον αφορά τις προγραμματιζόμενες υποδομές, επί του παρόντος αναμένεται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Δήμου Άνδρου, στη Θέση «Πλούσκα» της Δ.Ε. Υδρούσας του Δήμου Άνδρου».

Το ΙΓΜΕ[2], κατόπιν αυτοψίας[3], πρότεινε, προ της αδειοδότησης, τη διενέργεια ειδικών υδρογεωλογικών μετρήσεων για αποκλεισμό μόλυνσης των υπογείων υδάτων και των γεωτρήσεων ύδρευσης, καθώς και «μελέτη που θα συμπεριλαμβάνει τα εν λόγω δεδομένα και συμπεράσματα».

Ωστόσο, στις 22.6.2018, το αρμόδιο Τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εξέδωσε (!!) ΑΕΠΟ[4], θέτοντας ως πρωθύστερο όρο τον έλεγχο τρωτότητας και υδατοπερατότητας του εδάφους, καθοδηγώντας όμως το ΙΓΜΕ «να χρησιμοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις και εφόσον απαιτηθεί περαιτέρω να διανοιχτούν νέες, σε χώρους που δεν θα απαιτηθούν αδειοδοτήσεις και διανοίξεις οδοποιίας στην περιοχή», αναιρώντας ουσιαστικά τις προτάσεις του ΙΓΜΕ!!!

Ερωτάται:

Είναι δυνατόν να εκδίδεται ΑΕΠΟ, χωρίς να έχουν ελεγχθεί πρώτα τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τυχόν επίδραση του έργου στις γεωτρήσεις ύδρευσης;

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να βεβαιώσει ότι, προκειμένου για την έγκριση και, ενδεχομένως, συγχρηματοδότηση του έργου, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης υδρογεωλογική μελέτη, με τους όρους που επιβάλλουν η νομοθεσία και η επιστήμη;

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                       

11.07.2018

[1] https://pepna.gr/sites/default/files/news/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf

[2] Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

[3] αρ. πρωτ: 45/28.02.2018, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj59NiukJTcAhVPK1AKHZWqDwYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fenergoipolitesandrou.files.wordpress.com%2F2018%2F03%2Figme_porisma_from_apdai_21_3_2018.pdf&usg=AOvVaw2Y3JcdrfTGjE0UmuBGVU0g

[4] Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: 6Γ4ΕΟΡ1Ι-3ΦΚ) https://yperdiavgeia.gr/pdfjs/web/viewer.html?file=/decisions/downloadPdf/28716672