Ερώτηση προς Κομισιόν

Την αποκαθήλωση της πινακίδας που έχει αναρτήσει η Περιφέρεια Αττικής στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, που αναγράφει ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (επισυνάπτεται φωτογραφία), ζητά με παρέμβασή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, με ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής χαρακτηρίζει την πινακίδα ως παραπλανητική, αφού, ήδη από το 2015, η Κομισιόν έχει ζητήσει δημοσιονομική διόρθωση, δηλαδή επιστροφή του 100% των κονδυλίων, εξ αιτίας περιβαλλοντικών λόγων, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι το έργο δεν ήταν λειτουργικό, γεγονός που οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλώνοντας:

«Από τις 14/1/2015 εστάλη στις Ελληνικές Αρχές πρόταση κλεισίματος με δημοσιονομική διόρθωση του 100% της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής, γιατί το έργο δεν ήταν λειτουργικό και για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι Ελληνικές Αρχές, με επιστολή τους το Μάρτιο του 2015, δεν αποδέχτηκαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατατέθηκαν από τις Ελληνικές Αρχές συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες για την πρόοδο του έργου σχετικά με τα εκκρεμούντα ζητήματα. Το έργο, κατά την άποψη της Επιτροπής, παραμένει μη ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Έχει ετοιμαστεί και πρόκειται να σταλεί τις επόμενες ημέρες στις Ελληνικές Αρχές επιστολή προδιόρθωσης, με την οποία ζητάμε την 100% δημοσιονομική διόρθωση της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής» [1].

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, στην ερώτησή του, αφού επισημαίνει ότι, «Επειδή, όπως συνεπάγεται, η κατά 100% δημοσιονομική διόρθωση αφορά και στα συνοδά έργα (πχ. δρόμοι πρόσβασης στον ΧΥΤΑ), ακόμη και αν χρηματοδοτούνται από άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία», ζητά από την Κομισιόν να απαντήσει εάν «προτίθεται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση της παραπλανητικής πινακίδας» καθώς και «ποια είναι τα συνοδά έργα, για τα οποία έχει ζητηθεί 100% δημοσιονομική διόρθωση».

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Δημοσιονομική διόρθωση ΧΥΤΑ Γραμματικού

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε στην Επιτροπή Αναφορών (21/3/2018 – Αναφορά 0573/2011, Κων/νου Παπαδιγενόπουλου), ότι, για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τα κονδύλια είναι απαιτητά στο σύνολό τους:

«Από τις 14/1/2015 εστάλη στις Ελληνικές Αρχές πρόταση κλεισίματος με δημοσιονομική διόρθωση του 100% της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής, γιατί το έργο δεν ήταν λειτουργικό και για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι Ελληνικές Αρχές, με επιστολή τους το Μάρτιο του 2015, δεν αποδέχτηκαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατατέθηκαν από τις Ελληνικές Αρχές συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες για την πρόοδο του έργου σχετικά με τα εκκρεμούντα ζητήματα. Το έργο, κατά την άποψη της Επιτροπής, παραμένει μη ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Έχει ετοιμαστεί και πρόκειται να σταλεί τις επόμενες ημέρες στις Ελληνικές Αρχές επιστολή προδιόρθωσης, με την οποία ζητάμε την 100% δημοσιονομική διόρθωση της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής» [2].

Επειδή στον ΧΥΤΑ εξακολουθεί να υπάρχει επίσημη πινακίδα της Περιφέρειας Αττικής, ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επειδή, όπως συνεπάγεται, η κατά 100% δημοσιονομική διόρθωση αφορά και στα συνοδά έργα (πχ. δρόμοι πρόσβασης στον ΧΥΤΑ), ακόμη και αν χρηματοδοτούνται από άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία,

Ερωτάται:

Προτίθεται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση της παραπλανητικής πινακίδας;

Ποια τα συνοδά έργα, για τα οποία έχει ζητηθεί 100% δημοσιονομική διόρθωση;

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                        09.07.2018

[1] http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/20180321-1430-committee-peti (18:24:40 – 18:25:57)

[2] http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/20180321-1430-committee-peti (18:24:40 – 18:25:57)