Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) Νίκος Χουντής, για την απόφαση κατασκευής Αιολικού Πάρκου 11 ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη.

Στην ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρεται, τόσο στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε φορείς και κατοίκους της περιοχής η απόφαση κατασκευής Αιολικού Πάρκου 11 ανεμογεννητριών στη θέση «Πέντε Πύργοι» στο Νομό Πιερίας, όσο και στις καταγγελίες για μη σύννομες ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει τις καταγγελίες για ελλείψεις στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αρνητική γνωμάτευση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, την απουσία μελέτης οδοποιίας που θα πραγματοποιηθεί ως υποστηρικτικό έργο, την απουσία ειδικής μελέτης όπως επιβάλλει η Κοινοτική Οδηγία 79/409, και τέλος, τη μη διαβούλευση με τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο Νίκος Χουντής τονίζει ότι, μέρος του εν λόγω έργου θα κατασκευαστεί σε περιοχή Natura 2000 και υπενθυμίζει ότι, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, λόγω μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με την κοινοτική νομοθεσία για τον σχεδιασμό – έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ζητά από την Κομισιόν να αποφανθεί, αν το εν λόγω έργο είναι σύννομο με την κοινοτική νομοθεσία, αν σε κάθε περίπτωση απαιτείται μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εν λόγω έργου στην προστατευόμενη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη το στόχο διατήρησης του οικοτόπου και, τέλος, αν γενικότερα οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία για το σχεδιασμό και έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων.

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Αντιδράσεις προκαλεί σε φορείς και κάτοικους του Νομού Πιερίας η απόφαση κατασκευής Αιολικού πάρκου 11 ανεμογεννητριών, στη θέση «Πέντε Πύργοι» του Νομού Πιερίας. Όπως καταγγέλλεται :

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι επιστημονικά – τεχνοκρατικά ελλιπής, η Δ/νση Δασών Πιερίας, γνωμάτευσε αρνητικά, για τη θέση εγκατάστασης ανεμογεννητριών και τη διάνοιξη δασικού δρόμου από την περιοχή, αναφέροντας: «είμαστε βέβαιοι ότι οι αρνητικές συνέπειες είναι μη αναστρέψιμες».

Δεν υφίσταται μελέτη οδοποιίας που θα πραγματοποιηθεί ως υποστηρικτικό έργο, ούτε ειδική ορνιθολογική μελέτη, όπως επιβάλλει η οδηγία 79/409 για το έργο (περιοχή σημαντικού διαδρόμου αποδημητικών πτηνών).

Ουδεμία διαβούλευση υπήρξε με φορείς και κατοίκους της περιοχής.

Δεδομένου ότι υπάρχουν στην περιοχή οικότοποι προτεραιότητας, μέρος του εν λόγω έργου θα κατασκευαστεί σε περιοχή Natura 2000, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, λόγω μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με την κοινοτική νομοθεσία για τον σχεδιασμό – έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων .

Ερωτάται:

Το εν λόγω έργο είναι σύννομο με την κοινοτική νομοθεσία; Προϋποθέτει την ύπαρξη προηγούμενης διαβούλευσης (Άαρχους);

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων του εν λόγω έργου στην προστατευόμενη περιοχή λαμβάνοντάς υπόψη το στόχο διατήρησης του οικοτόπου;

Οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί με τη κοινοτική νομοθεσία για τον σχεδιασμό και έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων;

Το Γραφείο Τύπου

21.06.2018