Τέλος Μνημονίου με συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, της επιτροπείας,

αλλά και νέα μέτρα

Απάντηση Μοσκοβισί σε Ν. Χουντή για το χρέος και την εποπτεία μετά το Μνημόνιο:

  • «Πρέπει να συνεχιστούν οι ορθές πολιτικές και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος»

  • «Θα συζητηθεί επίσης οποιαδήποτε σύνδεση των μέτρων για το χρέος με τις μελλοντικές δεσμεύσεις πολιτικής»

Τέλος Μνημονίου, αλλά με συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής και της επιτροπείας, προαναγγέλει ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, απαντώντας στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκο Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του ζητούσε να ενημερωθεί για το μελλοντικό πλαίσιο εποπτείας της Ελλάδας και τη σύνδεσή της με τα μέτρα χρέους, αναφερόμενος σε δηλώσεις στελεχών των Θεσμών, όπως του κ. Costello της Κομισιόν, του κ. Regling του ESM, αλλά και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών κ. Scholz, οι οποίοι υπογράμμιζαν ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι αυστηρότερο του συνηθισμένου, συνδέοντας επίσης τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί αφού υπενθυμίζει ότι το 3ο Μνημόνιο της Ελλάδας θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα «θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί για την τελική αξιολόγηση», δίνει μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι «προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα, πρέπει να συνεχιστούν οι ορθές πολιτικές και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο ευρωπαίος Επίτροπος ενημερώνει τον Νίκο Χουντή ότι οι συζητήσεις για τις ακριβείς λεπτομέρειες του «συστήματος στήριξης» βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και θα διευκρινιστούν «κατά τις προσεχείς εβδομάδες», επιβεβαιόνοντας παράλληλα ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα συνοδεύονται με «μελλοντικές δεσμεύσεις πολιτικής», δηλαδή με νέα, πρόσθετα των συμφωνηθέντων στο 3ο Μνημόνιο, μέτρα. Λέει συγκεκριμένα ο Επίτροπος: «Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί επίσης οποιαδήποτε σύνδεση των μέτρων για το χρέος με τις μελλοντικές δεσμεύσεις πολιτικής· το θέμα αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από την Ευρωομάδα».

Ακολουθεί η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001796/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Εποπτεία της Ελλάδας μετά το πρόγραμμα

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Επιτροπής για το ελληνικό πρόγραμμα, κ. Costello, και ο Διευθυντής του ΕΜΣ, κ. Regling, υπογράμμισαν ότι το πλαίσιο εποπτείας της Ελλάδας μετά τον Αύγουστο του 2018 θα είναι αυστηρότερο του συνηθισμένου.

Για το θέμα του χρέους σημειώθηκε, επίσης, ότι θα πρέπει τα μέτρα ελάφρυνσης που θα εφαρμοστούν να είναι σταδιακά και συνδεδεμένα με την υλοποίηση συγκεκριμένων προαπαιτουμένων, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις ως Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κ. Scholz τόνισε ότι η Ελλάδα θα λάβει κάποια μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, μόνο εάν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που της προτείνονται.

Ωστόσο, το πλαίσιο εποπτείας των χωρών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, αλλά και των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ, καθορίζεται λεπτομερώς από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τη ΣΛΕΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Για ποιους λόγους το πλαίσιο εποπτείας της Ελλάδας μετά το 2018 θα διαφέρει σε σχέση με την εποπτεία μετά το πρόγραμμα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013;

Στο βαθμό που το ελληνικό χρέος κριθεί από τους θεσμούς μη βιώσιμο, και επομένως υπάρχει ανάγκη για μέτρα ελάφρυνσης, για ποιο λόγο θα πρέπει αυτά να συνδεθούν με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων;

EL

E-001796/2018

Απάντηση του κ. Moscovici

εξ ονόματος της Επιτροπής

(15.6.2018)

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα πρόκειται να λήξει στις 20 Αυγούστου 2018. Η Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί για την τελική αξιολόγηση, βρίσκεται σε καλό δρόμο για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα, πρέπει να συνεχιστούν οι ορθές πολιτικές και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες του συστήματος στήριξης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ένα από τα ζητήματα που θα διευκρινιστούν κατά τις προσεχείς εβδομάδες, και πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις για το πλαίσιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί επίσης οποιαδήποτε σύνδεση των μέτρων για το χρέος με τις μελλοντικές δεσμεύσεις πολιτικής· το θέμα αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από την Ευρωομάδα.

Το Γραφείο Τύπου

18.06.2018