Λ. ΜΑΓΙΑΚΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου

Η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β Βαθμού αποτελεί συνέχεια στη διοικητική δομή του Κράτους στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

Η αυτοτέλεια της είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά με τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος.

Σήμερα απέχει πολύ από το να είναι λαϊκός θεσμός που να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για τις τοπικές υποθέσεις,

Αντίθετα λόγω της υποχρηματοδότησης, του ασφυκτικού εναγκαλισμού της από το νεοφιλελεύθερο κράτος και την έλλειψη ανθρώπινων πόρων με σταθερή και μόνιμη εργασία έχει μετατραπεί σε μακρύ χέρι της κεντρικής διοίκησης επιβάλλοντας πρόσθετα βάρη στους πολίτες.

Στη μνημονιακή περίοδο οι πόροι της έχουν περικοπεί κατά 65% περίπου ενώ η αναλογία των ανταποδοτικών πόρων που επιβαρύνονται οι δημότες σε σχέση με την κρατική επιχορήγηση τείνει να μετατραπεί από 40/60 που είναι σήμερα σε 70/30 σύμφωνα και με τις επιδιώξεις της νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα οι θεσμοθετημένοι από τον Καλλικράτη παρακρατηθέντες πόροι στην περίοδο 2010-2017 ανέρχονται σε 14 δις. Ευρώ και καμία κουβέντα δεν γίνεται για την απόδοση τους.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Η «μεταρρύθμιση» ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή προς ψήφιση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επεκτείνει και συστηματοποιεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,τωνμνημόνιων και των Μεσοπρόθεσμων, τουσημερινού και αυτών που θα εφαρμοστούν μελλοντικά.

Η απλή αναλογική που προτείνεται για το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημοτικών Αρχών  αποτελεί επικοινωνιακό ελιγμό της Κυβέρνησης προκειμένου να θολώσει τα νερά για την πλήρη συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής και στην Αυτοδιοίκηση.

Οι τομείς που η ΤΑ θα μπορούσε να συμβάλλει στην Ανάπτυξη, την αύξηση της Απασχόλησης,  προς όφελος της πλειοψηφίας των πολιτών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους στα πλαίσια ενός δημοκρατικού αναπτυξιακού-χωροταξικού  προγραμματισμού σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε τίτλους είναι:

 1. Συντήρηση των υπαρχόντων και κατασκευή νέων κοινωνικών υποδομών, σχολείων, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, υποδομών για ΑμεΑ
 2. Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης,δίκτυα ομβρίων, διευθέτηση και ανάδειξη ρεμάτων, άρδευσης,τοπικό οδικό δίκτυο, αγροτική οδοποιία
 3. Στήριξη της αγροτικής Παραγωγής
 4. Διαχείριση απορριμμάτων-Κυκλική Οικονομία
 5. Συντήρηση και ανάπτυξη νέων πολεοδομικών υποδομών
 6. Συντήρηση Ανάπτυξη παραδοσιακών οικισμών
 7. Απαλλοτριώσεις και απόκτηση ελεύθερων χώρων για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση
 8. Αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές
 9. Κοινωνική οικονομία
 10. Τουριστικές υποδομές
 11. Πολιτική προστασία

Προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη των σχετικών δράσεωνείναι η αποκέντρωση, η σαφής κατανομή και μεταφορά αρμοδιοτήτων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μεταξύ κεντρικού κράτους, περιφερειών και δήμων, η αναβάθμιση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ, η ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη μειώνει τους κρατικούς πόρους για τη χρηματοδότηση της Ανάπτυξης στην ΤΑ και προωθεί την φορολογική αποκέντρωση  και την ανταποδοτικότητα, επιλογές που επιβαρύνουν τους ήδη εξουθενωμένους πολίτες και καταδικάζουν τις φτωχότερες περιφέρειες και δήμους σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση.

Σήμερα η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα ΕΣΠΑ που στην πράξη προωθούν τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της ΕΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία σε ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ δεν μιλάει πλέον για Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά για Τοπική Διακυβέρνηση. Τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια μετατρέπονται σε «βουλευόμενα» όργανα και  ουσιαστική εξουσία ασκεί ο Κυβερνήτης Δήμαρχος ή περιφερειάρχης ή σε ακραία περίπτωση ο γενικός γραμματέας που επιλέγεται από λίστα τεχνοκρατών της δημόσιας διοίκησης .

Ζητάει ακόμα να υπαχθούνε στην αυτοδιοίκηση η παιδεία και η υγεία επιλογή με την οποία έχουμε κάθετη διαφωνία.Οι πολίτες πρέπει να έχουν πλήρη ισότητα σε αυτά τα δικαιώματα και όχι ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης κάθε περιοχής.

Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 εκχωρεί δημοτικούς πόρους στο ιδιωτικό κεφάλαιο για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων είτε μέσω ΣΔΙΤ είτε με τη συμμετοχή των Δήμων στο κεφάλαιο ΑΕ όπου την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, ιδιαίτερα στον τομέα της Ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού και όχι μόνο.

Παραχωρείται επίσης το δικαίωμα στους ΟΤΑ να παραχωρούν την ακίνητη περιουσία τους σε ιδιώτες για «αναπτυξιακούς» σκοπούς σε ιδιώτες κατά τα πρότυπα του ΤΑΙΠΕΔ (Ελληνικό)

Σε κάθε περίπτωση διατηρείταιο ασφυκτικός έλεγχος του κράτους στους ΟΤΑ απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή των αντιλαϊκών μνημονιακών πολιτικών και των πελατειακών σχέσεων.

Η χρηματοδότηση της βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να γίνει κύρια από κρατικούς και δευτερευόντως από τοπικούς πόρους και σε καμία περίπτωση από τους ιδιώτες είτε με τη μορφή των ΣΔΙΤ ή των δημοτικών ομολόγων. Η ίδρυση αναπτυξιακής δημόσιας τράπεζας της Αυτοδιοίκησης θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαφυλαχθεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των ΟΤΑ,η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, ο σεβασμός των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων,η τήρηση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας , η διαφάνεια στις προσλήψεις, η αξιοκρατία και ο επαγγελματισμός των διοικήσεων, η καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων με τους πολίτες, η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Φορείς της Ανάπτυξης εκτός από μεμονωμένους ΟΤΑ μπορεί να είναι συμπράξεις ΟΤΑ, τοπικών συνεταιρισμών, αγροτικών ενώσεων με δημόσιο πάντα χαρακτήρα με κριτήριο την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και όχι την κερδοφορία.

Αυτό δεν αποκλείει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή των απαραίτητων έργων. Σε αυτή την περίπτωση το ισχυρό μέρος της συνεργασίας οφείλει να είναι ο δημόσιος ΟΤΑ και όχι ο ιδιώτης εργολάβος.

Στόχος θα πρέπει να είναι επίσης  η υψηλή ποιότητα των έργων, η διαφάνεια στην εκτέλεση τους και η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη μετέπειτα λειτουργία και συντήρηση τους.

Ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας μπορεί προσφέρει και η εκτέλεση μικρών έργων στους Δήμους με τη μορφή της αυτεπιστασίας.

Είναι φανερό ότι μια τέτοια προοπτική ανάπτυξης και καταπολέμησης της ανεργίας απαιτεί μια Κυβέρνηση με ριζοσπαστικό πολιτικό πρόγραμμα χωρίς τις δεσμεύσεις της ευρωζώνης και των ευρωπαϊκών συνθηκών.

Απαιτεί ουσιαστική διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους ώστε οι πόροι να υπηρετούν την ανάπτυξη και όχι να οδηγούνται στην εξόφληση του.