Φοιτητικές Εκλογές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στις 16 Μάη.

Στηρίζουμε-ψηφίζουμε την Αριστερή Ανατρεπτική Συνεργασία των Σχημάτων