Το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας της ΚΕ της Λαϊκής Ενότητας σας καλεί σε Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στις 19 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία του ΜΑ.ΧΩ.Μ.Ε, Αγίου Κωνσταντίνου και Γερανίου 47, όροφος 1οςΑθήνα, με θέματα συζήτησης:

1. Οι επιπτώσεις των Μνημονίων στην Υγεία

2. Εκλογή Γραμματείας του Τμήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο χώρος που θα γίνει η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Τμήματος είναι τα Γραφεία του ΜΑ.ΧΩ.Μ.Ε και όχι τα Κεντρικά Γραφεία της ΛΑΕ