Δήλωση του Γιάννη Δούκα, μέλους της Π.Γ. της Λαϊκής Ενότητας, πρώην μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Γ.Σ.Ε.Ε.

 

“Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που να κατοχυρώνουν μισθούς και δικαιώματα και όχι κενές ή και με αρνητικό περιεχόμενο”

 

Μάθαμε ότι τις επόμενες ημέρες η πλειοψηφία της ηγεσίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σκοπεύει να υπογράψει μαζί με τους εργοδοτικούς φορείς ένα κείμενο το οποίο το ονομάζει Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Κατά πάσα πιθανότητα θα πρόκειται περίπου για το ίδιο κείμενο που υπογράφεται κάθε χρόνο από το 2013, στο οποίο ουδέποτε συμφώνησαν οι δυνάμεις της Αριστεράς και το οποίο είναι κενό περιεχομένου.

Θυμίζουμε ότι με το δεύτερο μνημόνιο και με την πράξη 6 του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2012 έχει γίνει παρέμβαση στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μειώθηκε ο κατώτατος μισθός στα 586 και στα 511 € για τους άνω και κάτω των 25 ετών αντίστοιχα, έχει αφαιρεθεί από τη ΓΣΕΕ η δυνατότητα υπογραφής κατώτατου μισθού, έχει καταργηθεί η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, έχει καταργηθεί η ισχύς της ευνοϊκότερης σύμβασης σε περίπτωση που για τον ίδιο εργαζόμενο ισχύουν δύο συλλογικές συμβάσεις (π.χ. κλαδική και επιχειρησιακή).

Την περίοδο αυτή η κυβέρνηση διά της Υπουργού Εργασίας διαδίδει ότι θα γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό και στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες αποτελούν κι’ αυτές κενό γράμμα καθώς η ίδια Υπουργός επαναλαμβάνει ότι για να προχωρήσουν κάποια θέματα χρειάζεται η έγκριση των δανειστών.

Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάψει να κοροϊδεύει και να επαναφέρει το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως ίσχυε με το νόμο 1876/90 πριν τις παρεμβάσεις χωρίς να περιμένει το τι θα πουν οι δανειστές.

Σε ότι δε αφορά την ηγεσία της ΓΣΕΕ για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας θεωρούμε ότι αντί να υπογράφει κείμενα χωρίς περιεχόμενο όφειλε και οφείλει να οργανώσει  τους αγώνες της εργατικής τάξης με στόχο την επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων.