Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) σε Μάριο Ντράγκι (ΕΚΤ)

  • Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοραπωλησίας Κόκκινων Δανείων σε «επενδυτές», μελετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  • Νέοι κίνδυνοι για τους φτωχούς δανειολήπτες και τη λαϊκή κατοικία.

Με αφορμή την πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, όπου προτείνεται η ιδέα της δημιουργίας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοραπωλησίας Κόκκινων Δανείων με στόχο τη διευκόλυνση πώλησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια πρωτοβουλία στις ζωές χιλιάδων δανειοληπτών.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ σημειώνει ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στις ευρωπαϊκές τράπεζες αγγίζουν πλέον τα 1.3 τρις ευρώ, με τις πολιτικές αντιμετώπισης από την πλευρά της ΕΚΤ και του ECOFIN να περιορίζονται στην «τραπεζική εποπτεία, την μακρο-προληπτική πολιτική, την πώληση των δανείων σε εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού και την εφαρμογή των κανόνων χρεοκοπίας», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων επηρεάζει αρνητικά τις ζωές χιλιάδων δανειοληπτών που πολλές φορές εξαναγκάζονται να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία μέσω πλειστηριασμών».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Νίκος Χουντής ρωτά τον Μάριο Ντράγκι εάν διαθέτει στοιχεία «για το πλήθος των πλειστηριασμών κατοικιών, ειδικά για τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην ΕΕ και στις χώρες που αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ», καθώς επίσης, εάν «Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού για χρέη προς τις τράπεζες στα κράτη-μέλη».

Καταλήγοντας, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρωτά τον Κεντρικό Τραπεζίτη εάν στην αξιολόγηση της πρότασης για δημιουργία πανευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοραπωλησίας κόκκινων δανείων που θα κάνει, θα «συνυπολογίσει τους κινδύνους για τις ζωές των δανειοληπτών που, λόγω των θεαματικών μειώσεων στα εισοδήματά τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους».

Εδώ θα βρείτε την πρόταση για την πλατφόρμα αγοραπωλησίας ΜΕΔ:

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.sfafinancialstabilityreview201711.en.pdf?750d7cd5e9c84ede6780d7f9f12b22d2

Ακολουθεί η ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας:

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στις ευρωπαϊκές τράπεζες αγγίζουν πλέον τα 1.3 τρις ευρώ.

Οι λύσεις που προωθούνται, με την καθοδήγηση του Συμβουλίου της ΕΕ και της ΕΚΤ, συμπεριλαμβάνουν την τραπεζική εποπτεία, την μακρο-προληπτική πολιτική, την πώληση των δανείων σε εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού και την εφαρμογή των κανόνων χρεοκοπίας.

Στην πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Νοέμβριος 2017), προτάθηκε η άποψη δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοραπωλησίας Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με στόχο την διευκόλυνση πώλησής τους από τις τράπεζες σε δυνητικούς αγοραστές.

Με δεδομένο ότι η πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων επηρεάζει αρνητικά τις ζωές χιλιάδων δανειοληπτών που πολλές φορές εξαναγκάζονται να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία μέσω πλειστηριασμών, ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

1) Διαθέτει στοιχεία για το πλήθος των πλειστηριασμών κατοικιών, ειδικά για τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην ΕΕ και στις χώρες που αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ;

2) Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού για χρέη προς τις τράπεζες στα κράτη-μέλη;

3) Στην αξιολόγηση της πρότασης για την πλατφόρμα αγοραπωλησίας ΜΕΔ, έχει συνυπολογίσει τους κινδύνους για τις ζωές των δανειοληπτών που, λόγω των θεαματικών μειώσεων στα εισοδήματά τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους;

Το Γραφείο Τύπου

5/3/2018