Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, για την πορεία αξιολόγησης της αίτησης στήριξης από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Κω.

Συγκεκριμένα, στην ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρει ότι, 4 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης από τις ελληνικές αρχές για ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκατάσταση των ζημιών από τον καταστροφικό σεισμό του Ιουλίου του 2017, το νησί της Κω, αποκλειστικά με τις δίκες του περιορισμένες δυνάμεις, προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί.

Με δεδομένο ωστόσο ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει όλες τις ζημιές στις υποδομές, αφού, 3 σχολεία παραμένουν ακόμα κλειστά, ενώ οι ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους αρχαιολογικούς χώρους δεν έχουν αποκατασταθεί, ερωτά την Κομισιόν πρώτον, σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης στήριξης και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και δεύτερον, σε ποιες υποδομές αφορά το αίτημα των ελληνικών αρχών, σε τι ποσό ανέρχεται σε καθεμία εξ αυτών και ποιο το συνολικό αιτούμενο ποσό στήριξης του νησιού της Κω.

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Πορεία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της αίτησης στήριξης από το ΤΑΕΕ, για το νησί της Κω.

Στις 11 Οκτωβρίου 2017 οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αίτηση ενεργοποίησης και συνδρομής από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός της 21ης Ιουλίου 2017, στο νησί της Κω.

Το νησί της Κω, όλο αυτό το διάστημα, με δικές του αποκλειστικά δυνάμεις, προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό, χωρίς να διαθέτει όμως την οικονομική δυνατότητα να κλείσει όλες τις «πληγές» που άνοιξε ο σεισμός, αφού, για παράδειγμα, 3 σχολεία ακόμη παραμένουν κλειστά, ενώ και οι ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις αλλά και τους αρχαιολογικούς χώρους δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί.

Δεδομένου ότι, ενώ 4 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης αυτής, και ότι, το ΤΑΕΕ έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών και την έμπρακτη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και ότι οι ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών στο νησί είναι επείγουσες,

Ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης στήριξης της 11.10.2017 και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

Το αίτημα των ελληνικών αρχών, σε ποιες υποδομές αφορά και σε τι ποσό ανέρχεται το αίτημα αποκατάστασης καθεμίας εξ αυτών; Ποιο το συνολικό αιτούμενο ποσό στήριξης του νησιού της Κω;

Το Γραφείο Τύπου 09.02.2018