Η απάντηση του Επιτρόπου Υγείας & Ασφάλειας Τροφίμων κ. Andriukaiti (Ανδρουκαίτη ) στην ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΛΑΕ Νίκου Χουντή είναι αποκαλυπτική.

Πρώτον για τη διγλωσσία της κυβέρνησης .Άλλα λέει στο εσωτερικό και άλλα πράττει στο εξωτερικό .Αυτό όμως ονομάζεται συστηματική εξαπάτηση των παραγωγών .

Δεύτερον για τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της σε όλα τα επίπεδα και την επιλογή της να εξυπηρετεί όχι τα συμφέροντα των ελλήνων παραγωγών αλλά τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των εισαγωγέων. Έτσι εξηγείται και το ότι αντί να προστατεύσει τα προϊόντα ΠΟΠ δέχτηκε, κατά την υπογραφή πολλών διεθνών συμφωνιών, την κατάργηση της προστασίας εκτός ΕΕ και των πιο διεθνώς γνωστών brand name και οικονομικά σημαντικών προϊόντων, όπως είναι η Φέτα και η Ελιά Καλαμάτας (πχ, συμφωνίες με Καναδά, Νότιο Αφρική, Σιγκαπούρη). Είναι γνωστό ότι οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι ζητούν την κατάργηση του θεσμού των ΠΟΠ και ΠΓΕ ή τουλάχιστον των ΠΕ που ενοχλούν διότι επιδιώκουν το μηδενισμό της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων ΠΕ, τη μετατροπή τους σε συμβατικά προϊόντα, καθώς και τη καθήλωση και προσαρμογή των τιμών όλου του παραγωγικού αγροτικού τομέα στον οποίο ανήκουν, στο κόστος παραγωγής των πιο υποανάπτυκτων αγροτικών οικονομιών του πλανήτη.

Προχωράμε σε αυτή την έντονη καταγγελία της κυβέρνησης διότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αποκάλυψε ότι ο κ. Αποστόλου, ενώ έχουν περάσει 12 μήνες από την δική του απόφαση την ΥΑ 3401/144590 (ΦΕΚ 4460/30-12-2016) με την οποία υποτίθεται ότι διαγράφηκε ο όρος KALAMATA από συνώνυμο της ποικιλίας KALAMON στο Ελληνικό Μητρώο, δεν έχει στείλει την ΥΑ μέχρι σήμερα στην Ε.Ε με συνέπεια στη λίστα της ΕΕ, Fruit Reproductive Material Information System (FRUMATIS), ο όρος «KALAMATA» να εξακολουθεί να αναγράφεται ως συνώνυμο της ποικιλίας «KALAMON», με ημερομηνία ανανέωσης μάλιστα, την 6/12/2016!

Η συνειδητά παραβατική αυτή ενέργεια του κ. Αποστόλου εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των εισαγωγέων και της ΠΕΜΕΤΕ και όχι των Ελλήνων παραγώγων. Αποτελεί εκτός των άλλων πιστή αντιγραφή της ίδιας νεοφιλελεύθερης συνταγής , εκείνης που στο Eurogroup της 5ης Μαΐου του 2014 ο τότε υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, παρουσίασε για την ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα 10 χρόνια!
Το σχέδιο εκείνο βασίστηκε στη μελέτη “Greece 20/20” της εταιρείας McKinsey (του 2012 με χρηματοδότες τον ΣΕΒ και την Εθνική Τράπεζα) καθώς και σε μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συγκέντρωση των ελληνικών ελαιοτριβείων σε 2-3 μονάδες
με σκοπό να μετατρέψουν το ελαιόλαδο σε commodity συμπιέζοντας τη τιμή του για να διευκολυνθούν οι εξαγωγές του συσκευασμένου ελαιόλαδου. Το ίδιο ρεφραίν!

Έτσι εξηγείται και γιατί στις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία με τις Νοτιοαφρικανικές χώρες ο κ Αποστόλου τους παραχώρησε και τις δυο ονομασίες Καλαμών και Καλαμάτας.

Με αυτή την λογική γρήγορα θα φτάσουν οι μνημονιακοί κυβερνώντες να επιδοτήσουν τις εξαγωγές των εισαγομένων προϊόντων ή να ζητήσουν την κατάργηση της προστασίας και της Φέτας γιατί θα ισχυριστούν ότι δεν φτάνει το ελληνικό γάλα για την υποστήριξη των εξαγωγών μας.

Ο Θανάσης Πετράκος είναι πρώην βουλευτής και υπεύθυνος Αγροτικής πολιτικής της Π.Γ. της ΛΑ.Ε

Υ.Γ . Επισυνάπτω την ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΛΑ.Ε. Νίκου Χουντή και την απάντηση του Επιτρόπου Υγείας & Ασφάλειας Τροφίμων κ. Andriukaiti (Ανδρουκαίτη )

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005399/2017/αναθ.1

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Ελαιόλαδο Καλαμάτας

Με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 3247/137259/6-12-2016 (ΦΕΚ 4044/16-12-2016), εισήχθη στο Ελληνικό Μητρώο ποικιλιών, ως συνώνυμο της ποικιλίας ελιάς KALAMON, ο όρος «KALAMATA».

Η απόφαση αυτή, που ετίθετο σε ισχύ «από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», θα είχε ως αποτέλεσμα, ελαιόκαρποι περιοχών -ελληνικών και μη- εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», να ονομάζονται «Ελιά Καλαμάτας», σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του κανονισμού 637/2009, οδηγώντας σε αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» και παραπλάνηση των καταναλωτών.

Η ΥΑ 3247/137259 αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 3401/144590 (ΦΕΚ 4460/30-12-2016), και ο όρος KALAMATA διαγράφηκε από συνώνυμο της ποικιλίας KALAMON στο Ελληνικό Μητρώο.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, 9 μήνες μετά, στη λίστα της ΕΕ, Fruit Reproductive Material Information System (FRUMATIS), ο όρος «KALAMATA» εξακολουθεί να αναγράφεται ως συνώνυμο της ποικιλίας «KALAMON», με ημερομηνία ανανέωσης μάλιστα, την 6/12/2016!

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με ποια διαδικασία καταχωρήθηκε ο όρος KALAMATA ως συνώνυμο του όρου KALAMON στη λίστα FRUMATIS, αυθημερόν της ΥΑ, χωρίς καν αυτή να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ;

2. Γιατί, 9 μήνες μετά, ο όρος KALAMATA δεν έχει απαλειφθεί από τη FRUMATIS, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4460/30-12-2016;

3. Ενημερώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για την αλλαγή αυτή;

Απάντηση του κ. Andriukaitis

εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, την καταχώριση ποικιλίας στο μητρώο ποικιλιών οπωροφόρων φυτών1. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, η Επιτροπή δημοσιοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή κοινό κατάλογο των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στα μητρώα ποικιλιών των κρατών μελών, που αποκαλείται Πληροφοριακό σύστημα σχετικά με το αναπαραγωγικό υλικό οπωροφόρων (FRUMATIS)2.

2. Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν την Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, για τυχόν μεταβολές στα οικεία μητρώα ποικιλιών, και στη συνέχεια επικαιροποιούνται οι πληροφορίες του FRUMATIS.

3. Οι ελληνικές αρμόδιες αρχές υπέβαλαν το εθνικό τους μητρώο ποικιλιών στο FRUMATIS σύμφωνα με τους νέους ενωσιακούς κανόνες που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2014/97/ΕΕ, τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ωστόσο, δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη συνακόλουθη απάλειψη της ονομασίας «Καλαμάτα» από το μητρώο τους. Όταν η Επιτροπή ενημερώθηκε, απέστειλε επίσημη επιστολή στις ελληνικές αρμόδιες αρχές ζητώντας τους να απαλείψουν την ονομασία «Καλαμάτα» από το εθνικό τους μητρώο ποικιλιών. Η Επιτροπή, αφού λάβει το τροποποιημένο μητρώο ποικιλιών, θα επικαιροποιήσει το FRUMATIS

1 Εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών (ΕΕ L 298 της 16.10.2014, σ. 16).

2 https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en