Νίκος Χουντής:

  • «Οι λαοί της Ευρώπης, οφείλουν να έρθουν σε ρήξη με τις πολιτικές και τις δομές της ΟΝΕ και του Ευρώ, για να επιτύχουν κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία»

  • «Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι άρνηση της δημοκρατίας»

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και την ενσωμάτωσή του στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, χαρακτήρισε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ως άρνηση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού, «τα κράτη μέλη που θα το υπογράψουν, θα αναγκαστούν να μεταφέρουν τις εξουσίες επί των οικονομικών πολιτικών τους, στους θεσμούς της ΟΝΕ».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, επισήμανε ότι, «Όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν, ακόμα και στα Συντάγματά τους, κανόνες ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και μηχανισμούς αυτόματης περικοπής δαπανών», με αποτέλεσμα την εφαρμογή μίας και μόνο πολιτικής: της νεοφιλελεύθερης.

Οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, οι χαμηλές κοινωνικές δαπάνες, η μείωση των εισοδημάτων, η απελευθέρωση των αγορών και των ιδιωτικοποιήσεων, η μείωση των δικαιωμάτων και της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, είναι η ουσία του νεοφιλελεύθερου Δημοσιονομικού Συμφώνου που προωθεί η ΕΕ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Χουντής τόνισε ότι, «Οι λαοί της Ευρώπης, εάν θέλουν οικονομικές πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία τους, οφείλουν να έρθουν σε ρήξη με τις πολιτικές και τις δομές της ΟΝΕ και του Ευρώ. Εάν θέλουν να επαναφέρουν τη δημοκρατία, οφείλουν να υπερβούν τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο».

Μπορείτε να δείτε την παρέμβαση του Νίκου Χουντή στο ακόλουθο link:

https://youtu.be/rPhXWHl3VAA

Ακολουθεί η πλήρης παρέμβαση του Νίκου Χουντή:

Κύριε Πρόεδρε,

Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι η άρνηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη που το έχουν υπογράψει, μεταφέρουν τις εξουσίες επί των οικονομικών πολιτικών τους, στους θεσμούς της ΟΝΕ.

Όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν, ακόμα και στα Συντάγματά τους, κανόνες ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και μηχανισμούς αυτόματης περικοπής δαπανών.

Αποτέλεσμα είναι να εφαρμόζεται μία και μόνο πολιτική:

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, των χαμηλών κοινωνικών δαπανών, της μείωσης των εισοδημάτων, της απελευθέρωσης των αγορών και των ιδιωτικοποιήσεων, της μείωσης των δικαιωμάτων και της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων.

Τα αποτελέσματα και τις συνέπειες μιας τέτοιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής βιώνει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 7 χρόνια, με δραματικό τρόπο.

Οι λαοί της Ευρώπης, εάν θέλουν οικονομικές πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία τους, οφείλουν να έρθουν σε ρήξη με τις πολιτικές και τις δομές της ΟΝΕ και του Ευρώ.

Εάν θέλουν να επαναφέρουν τη δημοκρατία, οφείλουν να υπερβούν τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

Το Γραφείο Τύπου

04.10.2017