• Θα ληφθούν νέα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα λόγω της υστέρησης εσόδων ύψους 1,76 δις ευρώ στον προϋπολογισμό;
  • Τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα μόνιμα θύματα της υπερφορολόγησης

Το θέμα της υστέρησης εσόδων που παρατηρείται στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, ύψους 1.76 δις ευρώ, υπογραμμίζει με γραπτή του ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, στην ερώτησή, του αφού σημειώνει ότι «Σύμφωνα με το δελτίο εκτέλεσης του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού διαπιστώνεται υστέρηση εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, ύψους 1.76 δις ευρώ», καθώς επίσης ότι, «ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του ελληνικού Προγράμματος Μακροοικονομικής Προσαρμογής έχει τεθεί για το 2017 στο 1,75%», ρωτά την Κομισιόν και τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων τα εξής:

«1) Πώς κρίνει την πορεία εκτέλεσης του ελληνικού προϋπολογισμού ειδικότερα όσον αφορά τα έσοδα από φόρους;

2) Πιστεύει ότι θα αναγκαστεί η ελληνική κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα ώστε να πετύχει τους στόχους του Προγράμματος;»

Καταλήγοντας ο Νίκος Χουντής, τονίζει στην ερώτησή του ότι, «τέτοιες υστερήσεις στα έσοδα είναι άμεσο αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης των χαμηλότερων και μικρομεσαίων κοινωνικά στρωμάτων που, ούτως ή άλλως, πλήττονται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις πολιτικές λιτότητας των Μνημονίων;».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Σύμφωνα με το δελτίο εκτέλεσης του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνεται υστέρηση εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, ύψους 1,76 δις ευρώ. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην υστέρηση εσόδων τη βρίσκουμε στους άμεσους φόρους, με υστέρηση εσόδων 1,3 δις ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του ελληνικού Προγράμματος Μακροοικονομικής Προσαρμογής έχει τεθεί για το 2017 στο 1,75%, ερωτάται η Επιτροπή:

1) Πώς κρίνει την πορεία εκτέλεσης του ελληνικού προϋπολογισμού ειδικότερα όσον αφορά τα έσοδα από φόρους;

2) Πιστεύει ότι θα αναγκαστεί η ελληνική κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα ώστε να πετύχει τους στόχους του Προγράμματος;

3) Υπάρχει κατά την Κομισιόν συσχέτιση μεταξύ της υστέρησης εσόδων του προϋπολογισμού και της υπερφορολόγησης του ελληνικού λαού και συγκεκριμένα των χαμηλότερων και μικρομεσαίων κοινωνικά στρωμάτων που ήδη πλήττονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις πολιτικές λιτότητας των Μνημονίων;

Το Γραφείο Τύπου

02.10.2017