Σχόλιο Γραφείου Τύπου


Θετικό βήμα,
η εν μέρει αποδοχή της τροπολογίας του ΚΚΕ από την Κυβέρνηση, αλλά με ασάφειες, ελλείψεις και αντιφάσεις,

Η αποδοχή από την Κυβέρνηση της τροπολογίας του Κομμουνιστικού Κόμματος που αποτελεί και απαίτηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος για την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, αποτελεί θετικό βήμα αλλά με ασάφειες, ελλείψεις και αντιφάσεις σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να ακυρώσει το περιεχόμενο της ρύθμισης διότι:

α) Δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός της απλήρωτης εργασίας βάση της οποίας να χαρακτηρίζεται αξιόλογη η καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων.

β) Υπερψηφίζεται μόνο το πρώτο κομμάτι της τροπολογίας και όχι το δεύτερο για τις ποινικές συνέπειες στους εργοδότες οι οποίοι δεν καταβάλλουν τις αποδοχές στους εργαζόμενους.

Αυτά τα δύο και στις συνθήκες της εργασιακής «ζούγκλας» που ζούμε, καθιστούν την υπερψήφιση «κενό γράμμα» διότι αφ’ ενός δεν προσδιορίζεται ο χρόνος και αφ’ ετέρου δεν επιβάλλονται τα μέτρα εναντίον των εργοδοτών σε περίπτωση που δεν καταβάλλουν τις αποδοχές.

Η Κυβέρνηση δηλαδή, αναγκάζεται μεν να αποδεχτεί την τροπολογία του ΚΚΕ, μία νομοθετική ρύθμιση που εκείνη όφειλε να εισηγηθεί, με τέτοιο τρόπο όμως που να την καθιστά «κενό γράμμα» κι επί της ουσίας να διευκολύνει τους εργοδότες στο να μην την υλοποιούν.

Το θέατρο όμως τελείωσε.
Η Κυβέρνηση να αφήσει «τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα» και με ουσιαστικές πρωτοβουλίες να προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις που να αναγκάζουν τους  εργοδότες να είναι συνεπείς και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το γραφείο τύπου
01/08/2017