ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  • Σε διαρκή λιτότητα και επιτροπεία οι χώρες με χρέος άνω του 60%, ακόμα και αν δεν έχουν ενταχθεί σε καθεστώς Μνημονίου
  • Εκτός από τα Μνημόνια υπάρχουν και οι κανόνες της Ευρωζώνης που επιβάλουν πρωτογενή πλεονάσματα στα κράτη-μέλη
  • Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) σε Επίτροπο Μοσκοβισί

 

Εξηγήσεις για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων που επιβάλλουν, όχι τα Μνημόνια, αλλά οι ίδιοι οι κανόνες της Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη με χρέος άνω του 60%, ζητά με γραπτή του ερώτηση προς τον Επίτροπο Οικονομικών & Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Μοσκοβισί, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του υπενθυμίζει ότι 15 χώρες της ΕΕ εμφανίζουν δημόσιο χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και ότι, «Σύμφωνα με τους κανόνες της Οικονομικής Διακυβέρνησης ένα κράτος-μέλος με χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ είναι υποχρεωμένο α) να πραγματοποιεί ελάχιστη δημοσιονομική προσαρμογή σε όρους κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού ισοζυγίου 0.5% του ΑΕΠ, και β) να μειώνει κατά 5% τη διαφορά μεταξύ του δημοσίου χρέους και της τιμής αναφοράς (60% του ΑΕΠ».

 

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, αφού τονίζει ότι «οι παραπάνω υποχρεώσεις μεταφράζονται σε συγκεκριμένους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων για κάθε χώρα», ρωτά την Κομισιόν:

 

  • «Ποια είναι τα απαιτούμενα πρωτογενή πλεονάσματα που οφείλουν να πετύχουν τα κράτη-μέλη με χρέος άνω του 60%, για την επόμενη 10ετία;», και,
  • «Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, και ανεξάρτητα από τους στόχους του Μνημονίου, ποια είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα που προβλέπουν οι Κανονισμοί της Οικονομικής Διακυβέρνησης;»

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας:

 

Σήμερα 16 από τις 28 (15 από τις 27 χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία) χώρες της ΕΕ έχουν δημόσιο χρέος άνω του 60%. Σύμφωνα με τους κανόνες της Οικονομικής Διακυβέρνησης ένα κράτος-μέλος με χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ είναι υποχρεωμένο α) να πραγματοποιεί ελάχιστη δημοσιονομική προσαρμογή σε όρους κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού ισοζυγίου[1] 0.5% του ΑΕΠ, και β) να μειώνει κατά 5% τη διαφορά μεταξύ του δημοσίου χρέους και της τιμής αναφοράς (60% του ΑΕΠ)[2].

Με δεδομένο ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις μεταφράζονται σε συγκεκριμένους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων για κάθε χώρα, ερωτάται η Επιτροπή:

-Ποια είναι τα απαιτούμενα πρωτογενή πλεονάσματα που οφείλουν να πετύχουν τα κράτη-μέλη με χρέος άνω του 60%, για την επόμενη 10ετία;

-Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, και ανεξάρτητα από τους στόχους του Μνημονίου, ποια είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα που προβλέπουν οι Κανονισμοί της Οικονομικής Διακυβέρνησης;

 

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                                    01.06.2017

[1]
[1] Κανονισμός 1466/97 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1175/2011, αναφέρει ότι «για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν επίπεδο χρέους υψηλότερο του 60% του ΑΕΠ ή σημαντικούς κινδύνους όσον αφορά τη γενικότερη βιωσιμότητα του χρέους, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εξετάζουν κατά πόσον η ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου ισοζυγίου, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και λοιπά προσωρινά μέτρα, είναι σημαντικά υψηλότερη του 0.5% του ΑΕΠ».

[2]
[2] Κανονισμός 1467/97 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1177/2011 αναφέρει ότι «ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς και πλησιάζει  την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμός κατά την έννοια του άρθρου 126, παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, εάν η διαφορά σε σχέση με την τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την προηγούμενη τριετία σε μέσο ποσοστό ενός εικοστού κατ’έτος που αποτελεί ενδεικτικό ποσοστό με βάση τις μεταβολές της προηγούμενης τριετίας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία»