Γραπτή Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) σε Μάριο Ντράγκι (ΕΚΤ):

  • Πόση θα είναι, τελικά, η πραγματική επίδραση της Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) στην ελληνική οικονομία που η κυβέρνηση έχει αναγάγει σε λύτρωση από τα Μνημόνια;

Με αφορμή τους ευσεβείς πόθους της ελληνικής κυβέρνησης για ένταξη στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) και την εντύπωση που έχει καλλιεργήσει για μείωση του κόστους δανεισμού, έξοδο στις αγορές και λήξη της επιτροπείας, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, με ερώτησή του προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, ζητά διευκρινήσεις σχετικά με την πραγματική επίδραση που θα έχει η ενδεχόμενη ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE)στα επιτόκια δανεισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ αφού τονίζει ότι:

α) η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά σε έρευνά της ότι η δυνητική επίδραση στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας θα μπορούσε να φτάσει το 2%,μόνο υπό την προϋπόθεση διατήρησης του QE για μεγάλο χρονικό διάστημα,

β) η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι θα δεχτεί στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης τα ελληνικά ομόλογα, μόνο εφόσον η δική της ανάλυση βιωσιμότητας χρέους δείξει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο,

γ) σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Απόφασης 2015/774 της ΕΚΤ για την Ποσοτική Χαλάρωση, η Ελλάδα μπορεί να ενταχθεί μόνο για 2 μήνες ή μέχρι την επόμενη αξιολόγηση, και,

δ) το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ τελειώνει το 2017,

ρωτά τον Μάριο Ντράγκι, εάν έχει ολοκληρωθεί η Ανάλυση Βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από την ΕΚΤ και ποια είναι τα βασικά της συμπεράσματα, καθώς επίσης, «Ποια είναι η δυνητική επίδραση στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας από την ενδεχόμενη ένταξη στο QE» που υπολογίζουν οι υπηρεσίες της.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής, ζητά από τον Μάριο Ντράγκι να δηλώσει ποιο θεωρεί ότι είναι εκείνο «το επιτόκιο δανεισμού που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να βγει στις διεθνείς αγορές και να δανειστεί χωρίς να χειροτερεύουν οι προοπτικές του χρέους».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή:

Η ελληνική κυβέρνηση καλλιεργεί την εντύπωση ότι με την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης αυτομάτως η Ελλάδα θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE), το οποίο θα αποκλιμακώσει θεαματικά το κόστος δανεισμού και θα επιτρέψει την επάνοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Η Τράπεζα της Ελλάδας1 εκτιμά ότι η δυνητική επίδραση στο κόστος δανεισμού μπορεί να φτάσει το 2%, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι «το χρονικό διάστημα που θα απομένει μέχρι τη λήξη του QE θα δικαιολογεί τη διαμόρφωση προσδοκιών για σημαντικό ύψος πράξεων αγοράς ελληνικών ομολόγων», ενώ άλλοι αναλυτές, περιορίζουν τη δυνητική επίδραση στο 1-1.5%.

Ωστόσο, η ΕΚΤ έχει τονίσει ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στο QE μόνο όταν η Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους δείξει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.

Με δεδομένο ότι η ένταξη μιας χώρας σε Μνημόνιο στο QE περιορίζεται στους 2 μήνες, (άρθρο 4.2 της Απόφασης 2015/774 της ΕΚΤ2), καθώς επίσης, ότι το QE θα σταματήσει στο τέλος του 2017, ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

-Έχει ολοκληρώσει η ΕΚΤ την δική της Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους και εάν ναι ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα;

-Ποια είναι η δυνητική επίδραση στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας από την ενδεχόμενη ένταξη στο QE, που υπολογίζει η ΕΚΤ;

-Ποιο είναι εκείνο το επιτόκιο δανεισμού που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να βγει στις διεθνείς αγορές και να δανειστεί χωρίς να χειροτερεύουν οι προοπτικές του χρέους;

Το Γραφείο Τύπου 05.05.2017

1Έκθεση του Διοικητή για το 2016, σελ 215: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2016.pdf

2https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_121_r_0007_el_txt.pdf